Учебници | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Учебници

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА VІІІ – ХІІ КЛАС ЗАУЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

         

VІІІ А, Б

 

Учебен предмет и вид подготовка

Автор/и/

Валидни издания

Издателство

1

Български език

Маргарита Георгиева и колектив

2017

ИК „Анубис“ ООД

2

Литература

Клео Протохристова и колектив

2017

Клео Протохристова и колектив

3

Английски език Legacy A1,A2 и B1

Jenny Dooley

2017

„Юнивърс“ ЕООД / Express Publishing/

4

Информатика - само за VIII a клас

Светла Бойчева и колектив

2017

„Просвета - София“ АД

5

Информационни технологии

Елиза Стефанова и колектив

2017

„Просвета - София“ АД

6

Математика ЗП

З.Паскалева и колектив

2017

„Архимед 2“ ЕООД

7

Философия

Г.Герчева - Несторова и колектив

2017

СД „Педагог 6“

8

Изобразително изкуство

П.Цанев и колектив

2017

„Просвета - София“ АД

9

Музика

Л. Пейчева и колектив

2017

„Просвета - София“ АД

           
 

VІІІ В,Г КЛАС

Учебен предмет и вид подготовка

Автор/и/

Валидни издания

Издателство

1

Български език

Маргарита Георгиева и колектив

2017

ИК „Анубис“ ООД

2

Литература

Клео Протохристова и колектив

2017

Клео Протохристова и колектив

3

Английски език Legacy A1,A2

Jenny Dooley

2017

„Юнивърс“ ЕООД / Express Publishing/

4

История и цивилизации ЗП

Б. Гаврилов и колектив

2017

„Просвета 1945“

5

Информационни технологии

Елиза Стефанова и колектив

2017

„Просвета - София“ АД

6

Математика ЗП

З.Паскалева и колектив

2017

„Архимед 2“ ЕООД

7

Философия

Г.Герчева - Несторова и колектив

2017

СД „Педагог 6“

8

Химия и ООС

Лиляна Боянова и колектив

2017

„Просвета Плюс“ ЕООД

9

География и икономика ЗУЧ

С. Дерменджиева и колектив

2012-2013

„ Просвета - 1945“

10

Биология и ЗО

В. Овчаров и колектив

 

„Булвест 2000“ ООД

11

Физика и астрономия

М. Максимов

2017

КЛЕТ България /Булвест 2000/

12

Музика

Л. Пейчева и колектив

2017

„Просвета - София“ АД

13 

Изобразително изкуство

П.Цанев и колектив

2017

„Просвета - София“ АД

           
 

IX А, Б КЛАС

Учебен предмет и вид подготовка

Автор/и/

Валидни издания

Издателство

1

Български език

М.Георгиева и колектив

2018

ИК „ Анубис“ ООД

2

Литература

К.Протохристова и колектив

2018

ИК „ Анубис“ ООД

3

Английски език Legacy B1, Part1  *

Jenny Dooley

2018

„Юнивърс“ ЕООД / Express Publishing/

4

Немски език -   Magnet smart A1   * *

Georgio Motta

2018

КЛЕТ България

5

История и цивилизации  - / първа част/ за 9 клас при обучение с интензивно обучение на чужд език

 

История и цивилизации  - / втора част/ за 9 клас при обучение с интензивно обучение на чужд език

А. Пантелеев и колектив

 

 

И. Баева и колектив

2018

 

 

 

2018

 

КЛЕТ България /Булвест 2000/

 

 

КЛЕТ България /Булвест 2000/

6

Информационни технологии

Николина Николова и колектив

2018

„Просвета - София“ АД

7

Математика

Г.Паскалев, Здр.Паскалева

2018

„Архимед 2“ ЕООД

8

Философия

Г. Герчева - Несторова и колектив

2018

Педагог 6

9

Химия и ООС  9 клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език 

 

Лиляна Боянова Йорданова и колектив

2018

Просвета Плюс ЕООД

10

География и икономика  9 / първа част/ клас при профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

 

География и икономика  9 / втора част/ клас при профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

Стела Дермеджиева и колектив

 

 

 

 

 

 

Стела Дермеджиева и колектив

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

„Просвета - София“ АД

 

 

 

 

„Просвета - София“ АД

 

11

Биология и ЗО - 9 клас  за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

Владимир Овчаров и колектив

2018

Булвест 2000 ООД

12

Физика и астрономия за 9 клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

М. Максимов и др.

2018

КЛЕТ България /Булвест 2000/

13

 Изобразително изкуство

Петър Цанев и колектив

2018

Просвета - София АД

14

Музика

Л. Пейчева и колектив

2018

Просвета - София АД

 

 

* Учебниците по английски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

** Учебниците по немски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

IX В, Г КЛАС

Учебен предмет и вид подготовка

Автор/и/

Валидни издания

Издателство

1

Български език

М.Георгиева  и колектив

2018

ИК „ Анубис“ ООД

2

Литература

К.Протохристова и колектив

2018

ИК „ Анубис“ ООД

3

Английски език Legacy B1, Part1  *

Jenny Dooley

2018

„Юнивърс“ ЕООД / Express Publishing/

4

Немски език -   Magnet smart A1   * *

Georgio Motta

2018

КЛЕТ България

5

История и цивилизации  - за 9 клас / втора част/  при профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

Михаил Груев и колектив

2018

„Просвета - София“ АД

6

Информационни технологии

Николина Николова и колектив

2018

„Просвета - София“ АД

7

Математика

 

Г.Паскалев, Здр.Паскалева

2018

 

 

„Архимед 2“ ЕООД

8

Философия

Г.Герчева - Несторова и колектив

2018

Педагог 6

9

Химия и ООС  за 9 клас / втора част/  при профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

 

Лиляна Боянова Йорданова и колектив

2018

Просвета Плюс ЕООД

10

География и икономика  за 9 клас / втора част/  при профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

Стела Дерменджиева и колектив

2018

„Просвета - София“ АД

11

Биология и ЗО - 9 клас / втора част/ при профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

 Владимир Овчаров и колектив

2018

Булвест 2000 ООД

12

Физика и астрономия  за 9 клас / втора част/  при профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

М. Максимов и др.

2018

КЛЕТ България /Булвест 2000/

13

 Изобразително изкуство

Петър Цанев и колектив

2018

Просвета - София АД

14

Музика

Л. Пейчева и колектив

2018

Просвета - София АД

15

Предприемачество - УЧЕБНИКЪТ Е САМО ЗА 9 Г КЛАС

Весела Неделчева и колектив

2018

Просвета - София АД

 

Х КЛАС

Учебен предмет и вид подготовка

Автор/и/

Валидни издания

Издателство

1

Български език

М. Георгиева и др.

2019

„Анубис“

2

Литература

К. Протохристова и колектив

2019

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“

3

Английски език: LEGACY Level B1 – Part2

 Jenny Dooley

 2019

Express Publishing

4

Немски език -   Magnet smart A1   * *

Georgio Motta

2018

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“

5

История и цивилизации

Павлов, Гаврилова и Янчев

 

2019

"Просвета 1945"

6

Информационни технологии

Николина Николова и колектив

2019

„Просвета – София“

7

Математика

М. Алашка и колектив

2019

„Архимед 2“ ЕООД

8

Философия

Г. Герчева - Несторова

2019

„Педагог 6“

9

Химия и ООС

Л. Боянова и колектив

2019

„Просвета –София“АД

10

География и икономика

С. Дерменджиева и колектив

2019

„Просвета - София“АД

11

Биология и ЗО

В. Овчаров и колектив

2019

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“

12

Физика и астрономия

Максимов и др.

 

2019

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“

13

Музика

Л. Пейчева и колектив

2019

„Просвета 1945“

14

Изобразително изкуство

Петър Цанев и колектив

2019

Просвета - София АД

 

 * Учебниците по английски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

** Учебниците по немски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

ХІ А, Б КЛАС

Учебен предмет и вид подготовка

Автор/и/

Валидни издания

Издателство

1

Български език

Милена Васева и колектив

2001

„Д.р Иван Богоров“ ЕООД

2

Литература

Мария Герджикова и колектив

2002

„Булвест 2000“ ООД

3

Английски език Upstream B2/C1

 

 

„Юнивърс“ ЕООД / Express Publishing/

4

Немски език -   DIREKT zwei  2/3 част * *

Georgio Motta,Beata Cwikowska

 

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“

5

История и цивилизация ЗП и ПП

Г.Марков и колектив

2012-2017

„Просвета - София“ АД

6

Математика 11. ПП УЧЕБНИКЪТ Е САМО ЗА 11 А КЛАС

Математика 11. ЗП

УЧЕБНИКЪТ Е САМО ЗА 11 Б КЛАС

Г.Паскалев, З.Паскалева

 Г. Паскалев, З.Паскалева

2002

 

 2001

„Архимед 2“ ЕООД

 „Архимед 2“ ЕООД

7

Философия ЗП

И. Колев и колектив

2001

ИК „Анубис“ ООД

8

География и икономика  ЗП – 10 клас

Н. Димов и колектив

2012-2018

„Просвета - София“

9

Физика и астрономия ЗП-10 клас

Максимов и Христакудис

2001 – 2017

Изд. „Булвест 2000

10

Химия и ООС ЗП – 10. клас

Г.Нейков и колектив

2002 – 2018

„Булвест 2000“ ООД

11

Биология и ЗО ЗП – 10. клас

П.Попов и колектив

2001 - 2017

„Просвета - София“ АД

 

 

* Учебниците по английски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

** Учебниците по немски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

ХІ  В КЛАС

Учебен предмет и вид подготовка

Автор/и/

Валидни издания

Издателство

1

Български език

Милена Васева и колектив

2001- 2018

„Д.р Иван Богоров“ ЕООД

2

Литература

Мария Герджикова и колектив

2002 - 2018

„Булвест 2000“ ООД

3

Английски език: English in Mind, part 3

 

2017

Cambridge

4

История и цивилизация ЗП

В.Гюзелев и колектив

2012-2017

„Просвета - София“ АД

5

Математика ЗП

Г.Паскалев, З.Паскалева

2002

„Архимед 2“ ЕООД

6

Философия ЗП

И.Колев, Р.Пожарлиев

2001

ИК „Анубис“ ООД

7

Химия и ООС

Г.Нейков и колектив

2002

„Булвест 2000“ ООД

8

География и икономика  ЗП – 10 клас

Н.Димов и колектив

2012-2013

„Просвета - София“

9

Биология и ЗО ПП

Вл.Овчаров и колектив

2006 - 2018

„Гея Либрис“ ООД

10

Физика и астрономия ПП- 11.клас

 

Физика и астрономия ЗП  - 10. клас

 

Максимов и Христакудис

 

Максимов и Христакудис

 

2001 - 2018

  

2001 - 2018

Изд. „Булвест 2000

 

 Изд. „Булвест 2000

 

 

* Учебниците по английски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

ХІІ A,Б клас

Учебен предмет и вид подготовка

Автор/и/

Валидни издания

Издателство

1

Български език ЗП

М. Васева и колектив

2001-2017

„д-р Иван Богоров“ ЕООД

2

Литература ЗП и ПП

М. Герджикова

2002 – 2017

Булвест 2000

3

Английски език: Upstream C1

 

 

Express Puplishing

4

Немски език -   DIREKT zwei  3 част  * *

Georgio Motta, Beata Cwikowska

 

КЛЕТ България

5

История и цивилизация ЗП – 11. клас – за ХІІ а клас

 

 

В.Гюзелев и колектив

 

2012-2017

 

 

„Просвета - София“ АД

 

6

Математика ПП – за ХІІа

Математика ЗП – за ХІІб

Г.Паскалев, З.Паскалева

 Г.Паскалев, З.Паскалева

2002

 

2005

„Архимед 2“ ЕООД

 „Архимед 2“ ЕООД

7

Свят и личност ЗП

М.Грекова и колектив

2008-

„Просвета - София“ АД

8

География и икономика  ЗП – 10 клас

Н.Димов и колектив

2012-2013

„Просвета - София“

9

Физика и астрономия ЗП

 -10 клас 

Максимов и Христакудис

2001 - 2017

Изд. „Булвест 2000

 

 * Учебниците по английски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

** Учебниците по немски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

ХІІ В, Г клас

Учебен предмет и вид подготовка

Автор/и/

Валидни издания

Издателство

1

Български език ЗП

М.Васева и колектив

2001-2017

„д-р Иван Богоров“ ЕООД

2

Литература ЗП и ПП

М. Герджикова

2002 – 2017

Булвест 2000

3

Английски език:

XIIв:      LegacyB1, part2

XII г:     UpstreamB2

 

 

 

Express Puplishing

Express Puplishing

4

Математика ЗП

 

Г.Паскалев, З.Паскалева

2002 – 2017

„Архимед 2“ ЕООД

5

Свят и личност ЗП

М.Грекова и колектив

2008-

„Просвета - София“ АД

6

Физика и астрономия ПП

УЧЕБНИКЪТ Е САМО ЗА ХІІВ КЛАС!

 

Хр.Попов и колектив

2002 - 2017

 Просвета АД

7

Биология и ЗО ПП

УЧЕБНИКЪТ Е САМО ЗА ХІІВ КЛАС!

Г.Марков и колектив

2002 - 2018

„Просвета - София“ АД

8

География и икономика ЗП – 10 клас

УЧЕБНИКЪТ Е САМО ЗА ХІІ Г КЛАС!

Н. Димов и колектив

2012 - 2013

„Просвета - София“ АД

 

 

* Учебниците по английски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната годи

 

 

 

Обедно меню

Закуски

Back to Top