Учебници | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Учебници

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

VІІІ А, Б  клас
Учебен предмет и вид подготовка Автор/и/ Валидни издания Издателство

1

Български език

Маргарита Георгиева, Владимир Жобов и колектив

2017

ИК „Анубис“ ООД

2

Литература

Клео Протохристова и колектив

2017

Клео Протохристова и колектив

3

Английски език Legacy A1,A2 и B1

Джени Дули

2017

„Юнивърс“ ЕООД / Express Publishing/

4

Информатика - само за VIII a клас

Светла Бойчева и колектив

2017

„Просвета - София“ АД

5

Информационни технологии

Елиза Стефанова и колектив

2017

„Просвета - София“ АД

6

Математика ЗП

З.Паскалева и колектив

2017

„Архимед 2“ ЕООД

7

Философия

Г.Герчева - Нестерова и колектив

2017

СД „Педагог 6“ - Делев, Луизова и с-ие

8

Изобразително изкуство

П.Цанев и колектив

2017

„Просвета - София“ АД

9

Музика

Лозанка Пейчева и колектив

2017

„Просвета - София“ АД

VІІІ В,Г КЛАС
Учебен предмет и вид подготовка Автор/и/ Валидни издания Издателство

1

Български език

Маргарита Георгиева, Владимир Жобов и колектив

2017

ИК „Анубис“ ООД

2

Литература

Клео Протохристова и колектив

2017

Клео Протохристова и колектив

3

Английски език Legacy A1,A2

Джени Дули

2017

„Юнивърс“ ЕООД / Express Publishing/

4

История и цивилизации ЗП

Б.Гаврилов и колектив

2017

„Просвета 1945“

5

Информационни технологии

Елиза Стефанова и колектив

2017

„Просвета - София“ АД

6

Математика ЗП

З.Паскалева и колектив

2017

„Архимед 2“ ЕООД

7

Философия

Г.Герчева - Нестерова и колектив

2017

СД „Педагог 6“ - Делев, Луизова и с-ие

8

Химия и ООС

Лиляна Боянова и колектив

2017

„Просвета Плюс“ ЕООД

9

География и икономика ЗУЧ

Стела Дерменджиева и колектив

2012-2013

„ Просвета - 1945“

10

Биология и ЗО

Владимир Овчаров и колектив

 

„Булвест 2000“ ООД

11

Физика и астрономия

E.Златкова и колектив

2017

ИК „Анубис“ ООД

12

Музика

Лозанка Пейчева и колектив

2017

„Просвета - София“ АД

13

 

Изобразително изкуство

П.Цанев и колектив

2017

„Просвета - София“ АД

IX А, Б КЛАС
Учебен предмет и вид подготовка Автор/и/ Валидни издания Издателство

1

Български език

М.Георгиева, В.Жобов  и колектив

2018

ИК „ Анубис“ ООД

2

Литература

К.Протохристова  и колектив

2018

ИК „ Анубис“ ООД

3

Английски език legacy B1, Part1  *

Jenny Dooley

2018

„Юнивърс“ ЕООД / Express Publishing/

4

Немски език -   Magnet smart A1   * *

Georgio Motta

2018

КЛЕТ България

5

История и цивилизации  - / първа част/ за 9 клас при обучение с интензивно обучение на чужд език

Михаил Груев и колектив

2018

„Просвета - София“ АД

6

Информационни технологии

Николина Николова и колектив

2018

„Просвета - София“ АД

7

Математика

Г.Паскалев, Здр.Паскалева

2018

 

 

„Архимед 2“ ЕООД

8

Философия

Галя - Герчева - Несторова и колектив

2018

Педагог 6

9

Химия и ООС  9 клас / първа част/ при обучение с интензивно обучение на чужд език

 

 

Лиляна Боянова Йорданова и колектив

2018

Просвета Плюс ЕООД

10

География и икономика  9 / първа част/ клас при обучение с интензивно обучение на чужд език

Стела Дермеджиева и колектив

2017

„Просвета - София“ АД

11

Биология и ЗО - 9 клас / първа част/ за профилирано и професионално образование при интензивно изучаване на чужд език

Владимир Овчаров и колектив

2018

Булвест 2000 ООД

12

Физика и астрономия за 9 клас / първа част/ за профилирано и професионално образование при интензивно изучаване на чужд език

Елка Златкова, Георги Дянков и колектив

2018

ИК Анубис ООД

13

 Изобразително изкуство

Петър Цанев и колектив

2018

Просвета - София АД

14

Музика

Лозанка Пейчева и колектив

2018

Просвета - София АД

 

* Учебниците по английски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

** Учебниците по немски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

IX В, Г КЛАС
Учебен предмет и вид подготовка Автор/и/ Валидни издания Издателство

1

Български език

М.Георгиева, В.Жобов  и колектив

2018

ИК „ Анубис“ ООД

2

Литература

К.Протохристова  и колектив

2018

ИК „ Анубис“ ООД

3

Английски език legacy B1, Part1  *

Jenny Dooley

2018

„Юнивърс“ ЕООД / Express Publishing/

4

Немски език -   Magnet smart A1   * *

Georgio Motta

2018

КЛЕТ България

5

История и цивилизации  - за 9 клас / втора част/  при обучение с интензивно обучение на чужд език

Михаил Груев и колектив

2018

„Просвета - София“ АД

6

Информационни технологии

Николина Николова и колектив

2018

„Просвета - София“ АД

7

Математика

Г.Паскалев, Здр.Паскалева

2018

 

 

„Архимед 2“ ЕООД

8

Философия

Галя - Герчева - Несторова и колектив

2018

Педагог 6

9

Химия и ООС  за 9 клас / втора част/  при обучение с интензивно обучение на чужд език

 

Лиляна Боянова Йорданова и колектив

2018

Просвета Плюс ЕООД

10

География и икномика  за 9 клас / втора част/  при обучение с интензивно обучение на чужд език

Стела Дермеджиева и колектив

2018

„Просвета - София“ АД

11

Биология и ЗО - 9 клас / втора част/ с интензивно изучаване на чужд език

 Владимир Овчаров и колектив

2018

Булвест 2000 ООД

12

Физика и астрономия  за 9 клас / втора част/  при обучение с интензивно обучение на чужд език

Елка Златкова, Георги Дянков и колектив

2018

ИК Анубис ООД

13

 Изобразително изкуство

Петър Цанев и колектив

2018

Просвета - София АД

14

Музика

Лозанка Пейчева и колектив

2018

Просвета - София АД

15

Предприемачество - ТОВА Е САМО ЗА 9 Г КЛАС

Весела Неделчева и колектив

2018

Просвета - София АД

Х А,Б КЛАС
Учебен предмет и вид подготовка Автор/и/ Валидни издания Издателство

1

Български език

М.Василева и колектив

2001-2017

„д-р Иван Богоров“ ЕООД

2

Литература

Ал.Шурбанов и колектив

2012-2017

„Просвета-София“ АД

3

Английски език Upstream B2+

 

 

„Юнивърс“ ЕООД / Express Publishing/

4

Немски език -   DIREKT zwei  * *

Georgio Motta,Beata Cwikowska

 

КЛЕТ България

5

История и цивилизация ЗП

УЧЕБНИКЪТ Е ЗА 9 КЛАС

Б.Гаврилов и колектив

2012-2017

„Просвета - София“ АД

6

Информатика за 9 клас. Програмиране на С++, втора част

Лилия Иванова и колектив

2006-2017

„Коала Прес“ ООД

7

Информационни технологии

Коста Гъров и колектив

2010-2017

„Изкуства“ ЕООД

8

Математика ПП

ТОВА Е САМО ЗА 10 А КЛАС

Математика ЗП

ТОВА Е САМО ЗА 10 Б КЛАС

Г.Паскалев, Здр.Паскалева

 

Г.Паскалев, Здр.Паскалева

2001

 

 

2001

„Архимед 2“ ЕООД

 

„Архимед 2“ ЕООД

9

Етика и право ЗП

И.Колев и колектив

2001

ИК „Анубис“ ООД

10

Химия и ООС ЗП

УЧЕБНИКЪТ Е ЗА 9 КЛАС

М.Кирилов и колектив

2002

„Булвест 2000“ ООД

11

География и икномика ЗП

УЧЕБНИКЪТ Е ЗА 9 КЛАС

Н.Димов и колектив

2012-2013

„Просвета - София“

12

Биология и ЗО

УЧЕБНИКЪТ Е ЗА 9 КЛАС

Огнян Димитров и колектив

2001 - 2008

„Булвест 2000“

13

Физика и астрономия ЗП

УЧЕБНИКЪТ Е  ЗА  9   КЛАС

Максимов и Христакудис

2001 - 2017

Изд. Булвест 2000

 

* Учебниците по английски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

** Учебниците по немски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

Х В клас
Учебен предмет и вид подготовка Автор/и/ Валидни издания Издатество

1

Български език

М.Василева и колектив

2001-2017

„д-р Иван Богоров“ ЕООД

2

Литература

Ал.Шурбанов и колектив

2012-2017

„Просвета-София“ АД

3

Английски език English in Mind, part 2

Herbert Puchta and Jeff Stranks

 

Cambridge University Press

4

Немски език -   DIREKT zwei  * *

Georgio Motta,Beata Cwikowska

 

КЛЕТ България

5

История и цивилизация ЗП и ПП

Г.Марков и колектив

2012-2017

„Просвета - София“ АД

6

Информационни технологии

Коста Гъров и колектив

2010-2017

„Изкуства“ ЕООД

7

Математика ЗП

Г.Паскалев, Здр.Паскалева

2001

„Архимед 2“ ЕООД

 

8

Етика и право ЗП

И.Колев и колектив

2001

ИК „Анубис“ ООД

9

Химия и ООС ПП

Г.Нейков и колектив

2002

„Булвест 2000“ ООД

10

География и икономика ЗП

Н.Димов и колектив

2012-2013

„Просвета - София“

11

Биология и ЗО  ПП

П.Попов и колектив

2001 - 2018

„Просвета - София“ АД

12

Физика и астрономия ЗП

Максимов и Христакудис

2001 - 2017

Изд. „Булвест 2000

 

* Учебниците по английски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

** Учебниците по немски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

ХІ А, Б КЛАС
Учебен предмет и вид подготовка Автор/и/ Валидни издания Издателство

1

Български език

Милена Васева и колектив

2001

„Д.р Иван Богоров“ ЕООД

2

Литература

Мария Герджикова и колектив

2002

„Булевст 2000“ ООД

3

Английски език Upstream C1

 

 

„Юнивърс“ ЕООД / Express Publishing/

4

Немски език -   DIREKT zwei  2/3 част * *

Georgio Motta,Beata Cwikowska

 

КЛЕТ България

5

История и цивилизация ЗП и ПП

Г.Марков и колектив

2012-2017

„Просвета - София“ АД

6

Математика ПП

ТОВА Е САМО ЗА 11 А КЛАС

Математика ЗП

ТОВА Е САМО ЗА 11 Б КЛАС

Г.Паскалев, З.Паскалева

 

Г.Паскалев, З.Паскалева

2002

 

 

2001

„Архимед 2“ ЕООД

 

„Архимед 2“ ЕООД

7

Философия ЗП

И.Колев, Р.Пожарлиев

2001

ИК „Анубис“ ООД

8

География и икономика  ЗП

УЧЕБНИКЪТ Е ЗА 10 КЛАС

Н.Димов и колектив

2012-2013

„Просвета - София“

9

Физика и астрономия ЗП

УЧЕБНИКЪТ Е  ЗА 10    КЛАС

Максимов и Христакудис

2001 - 2017

Изд. „Булвест 2000

10

Химия и ООС ЗП

УЧЕБНИКЪТ Е ЗА 10 КЛАС

Г.Нейков и колектив

2002 - 2017ЕБНИКЪТ Е ЗА 10 КЛАСАС

„Булевст 2000“ ООД

11

Биология и ЗО ЗП

УЧЕБНИКЪТ Е ЗА 10 КЛАС

П.Попов и колектив

2001 - 2017

„Просвета - София“ АД

 

* Учебниците по английски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

** Учебниците по немски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

ХІ  В КЛАС
Учебен предмет и вид подготовка Автор/и/ Валидни издания Издателство

1

Български език

Милена Васева и колектив

2001

„Д.р Иван Богоров“ ЕООД

2

Литература

Мария Герджикова и колектив

2002

„Булевст 2000“ ООД

3

Английски език Legacy  B1, part 2

Джени Дули

2017

„Юнивърс“ ЕООД / Express Publishing/

4

История и цивилизация ЗП

В.Гюзелев и колектив

2012-2017

„Просвета - София“ АД

5

Математика ЗП

Г.Паскалев, З.Паскалева

2002

„Архимед 2“ ЕООД

6

Философия ЗП

И.Колев, Р.Пожарлиев

2001

ИК „Анубис“ ООД

7

Химия и ООС

ТОВА Е САМО ЗА 11 В КЛАС

Г.Нейков и колектив

2002

„Булвест 2000“ ООД

8

География и икономика  ЗП

УЧЕБНИКЪТ Е ЗА 10 КЛАС

Н.Димов и колектив

2012-2013

„Просвета - София“

9

Биология и ЗО ПП

ТОВА Е САМО ЗА 11 В КЛАС

Вл.Овчаров и колектив

2006 - 2018

„Гея Либрис“ ООД

10

Физика и астрономия ПП

ТОВА Е САМО ЗА 11 В КЛАС

Физика и астрономия ЗП

 

Максимов и Христакудис

 

УЧЕБНИКЪТ Е ЗА 10 КЛАС

2001 - 2017

 

 

Максимов и Христакудис

2001 - 2017

Изд. „Булвест 2000

 

 

Изд. „Булвест 2000

 

* Учебниците по английски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

ХІІ A,Б клас
Учебен предмет и вид подготовка Автор/и/ Валидни издания Издателство

1

Български език ЗП

М.Василева и колектив

2001-2017

„д-р Иван Богоров“ ЕООД

2

Литература ЗП и ПП

И.Пелева и колектив

2002 – 2017

Просвета - София АД

3

Английски език – Face2Face C 1

Chris Redston, Gillie Cunningham

 

Cambridge

4

Немски език -   DIREKT zwei  3 част  * *

Georgio Motta,Beata Cwikowska

 

КЛЕТ България

5

История и цивилизация ЗП

ТОВА Е САМО ЗА 12 А КЛАС

 

История и цивилизация ПП

ТОВА Е САМО ЗА 12 Б КЛАС

 

УЧЕБНИКЪТ Е ЗА 11 КЛАС

 

 

Ал. Николов и колектив

В.Гюзелев и колектив

2012-2017

 

2012-2017

„Просвета - София“ АД

 

 

„Просвета - София“ АД

6

Математика ПП

ТОВА Е САМО ЗА 12 А КЛАС

Математика ЗП

ТОВА Е САМО ЗА 12 Б КЛАС

Г.Паскалев, З.Паскалева

 

Г.Паскалев, З.Паскалева

2002

 

 

2005

„Архимед 2“ ЕООД

 

„Архимед 2“ ЕООД

7

Свят и личност ЗП

М.Грекова и колектив

2008

„Просвета - София“ АД

8

География и икономика  ЗП

УЧЕБНИКЪТ Е ЗА 10 КЛАС

Н.Димов и колектив

2012-2013

„Просвета - София“

9

Физика и астрономия ЗП

 

 

УЧЕБНИКЪТ Е  ЗА 10    КЛАС

Максимов и Христакудис

2001 - 2017

Изд. „Булвест 2000

 

* Учебниците по английски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

** Учебниците по немски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

ХІІ В клас
Учебен предмет и вид подготовка Автор/и/ Валидни издания Издателство

1

Български език ЗП

М.Василева и колектив

2001-2017

„д-р Иван Богоров“ ЕООД

2

Литература ЗП и ПП

И.Пелева и колектив

2002 – 2017

Просвета - София АД

3

Английски език English in Mind, part 3

Herbert Puchta and Jeff Stranks

 

Cambridge University Press

4

Математика ЗП

 

Г.Паскалев, З.Паскалева

2002

„Архимед 2“ ЕООД

5

Свят и личност ЗП

М.Грекова и колектив

2008

„Просвета - София“ АД

6

Физика и астрономия ПП

 

Хр.Попов и колектив

2002 - 2017

Физика и астрономия ПП

 

7

Биология и ЗО ПП

Г.Марков и колектив

2002 - 2018

„Просвета - София“ АД

 

* Учебниците по английски език се закупуват организирано след съгласуване с преподавателя в началото на учебната година

 

Изготвил:………………..

Ивалина Костова - ЗДАСД

 

СЕВДАЛИНА ЗАФИРОВА

Директор на І СУ                                                                                            

Обедно меню

Закуски

Back to Top