Администрация | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Администрация

Главен счетоводител

Петя Божинова Николова

0894695252

Технически сътрудник

Анета Атанасова Дросева

0894659404

Завеждащ административна служба

Елка Величкова Величкова

0894659403

Домакин

Атанас Трайков Спасов

0894659410

Обедно меню

Закуски

Back to Top