Свободни места | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Свободни места

Свободни места за ученици в рамките на утвърдения училищен и държавен прием,
в съответствие с чл.104. ал2 от Наредба №10/1.09.2016г за организация на дейностите в училищното образование

1А клас
2 свободни места
1Б клас
3 свободни места
1В клас
7 свободни места
1Г клас
3 свободни места
2А клас
1 свободни места
2Б клас
0 свободни места
2В клас
0 свободни места
2Г клас
1 свободни места
3А клас
1 свободни места
3Б клас
1 свободни места
3В клас
2 свободни места
3Г клас
1 свободни места
4А клас
6 свободни места
4Б клас
3 свободни места
4В клас
6 свободни места
4Г клас
7 свободни места
4Д клас
6 свободни места
5А клас
1 свободни места
5Б клас
3 свободни места
5В клас
1 свободни места
5Г клас
1 свободни места
6А клас
4 свободни места
6Б клас
2 свободни места
6В клас
4 свободни места
6Г клас
1 свободни места
7А клас
2 свободни места
7Б клас
1 свободни места
7В клас
5 свободни места
7Г клас
1 свободни места
8А клас
1 свободни места
8Б клас
0 свободни места
8В клас
1 свободни места
8Г клас
3 свободни места
9А клас
2 свободни места
9Б клас
7 свободни места
9В клас
3 свободни места
9Г клас
2 свободни места
10А клас
3 свободни места
10Б клас
11 свободни места
10В клас
4 свободни места
11А клас
6 свободни места
11Б клас
4 свободни места
11В клас
3 свободни места
11Г клас
6 свободни места
12А клас
1 свободни места
12Б клас
6 свободни места
12В клас
1 свободни места

Обедно меню

Закуски

Back to Top