Прием в 1 клас 2022-2023 | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Прием в 1 клас 2022-2023

Заявление за намерение за подаване на заявление за записване в първи клас

 

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2022-2023 година 

 

График (утвърден със Заповед № РД-З-99/27.01.2022 г. на кмета на община Търговище) на сроковете за дейностите по приема на ученици в първи клас в училищата в град Търговище за учебната 2022/2023 година

 

Списък на класираните за прием в първи клас за учебната 2022-2023г. - I класиране
Входяш номер
1 1638/10.05.2022г.
2 1589/09.05.2022г.
3 1680/13.05.2022г.
4 1627/10.05.2022г.
5 1743/20.05.2022г.
6 1566/10.05.2022г.
7 1733/19.05.2022г.
8 1603/09.05.2022г.
9 1706/16.05.2022г.
10 1731/19.05.2022г.
11 1592/09.05.2022г.
12 1573/09.05.2022г.
13 1613/09.05.2022г.
14 1642/10.05.2022г.
15 1736/19.05.2022г.
16 1565/09.05.2022г.
17 1580/09.05.2022г.
18 1608/09.05.2022г.
19 1563/09.05.2022г.
20 1569/09.05.2022г.
21 1597/09.05.2022г.
22 1582/09.05.2022г.
23 1595/09.05.2022г.
24 1607/09.05.2022г.
25 1615/09.05.2022г.
26 1564/09.05.2022г.
27 1622/10.05.2022г.
28 1583/09.05.2022г.
29 1660/11.05.2022г.
30 1604/09.05.2022г.
31 1594/09.05.2022г.
32 1596/09.05.2022г.
33 1585/09.05.2022г.
34 1654/11.05.2022г.
35 1591/09.05.2022г.
36 1732/19.05.2022г.
37 1636/10.05.2022г.
38 1641/10.05.2022г.
39 1602/09.05.2022г.
40 1581/09.05.2022г.
41 1572/09.05.2022г.
42 1635/10.05.2022г.
43 1619/09.05.2022г.
44 1587/09.05.2022г.
45 1686/16.05.2022г.
46 1574/09.05.2022г.
47 1646/10.05.2022г.
48 1579/09.05.2022г.
49 1561/09.05.2022г.
50 1639/10.05.2022г.
51 1617/09.05.2022г.
52 1593/09.05.2022г.
53 1620/09.05.2022г.
54 1643/10.05.2022г.
55 1725/17.05.2022г.
56 1657/11.05.2022г.
57 1584/09.05.2022г.
58 1577/09.05.2022г.
59 1578/09.05.2022г.
60 1586/09.05.2022г.
61 1568/09.05.2022г.
62 1628/10.05.2022г.
63 1650/11.05.2022г.
64 1629/10.05.2022г.
65 1640/10.05.2022г.
66 1616/09.05.2022г.
67 1567/09.05.2022г.
68 1630/10.05.2022г.
69 1696/16.05.2022г.
70 1576/09.05.2022г.
71 1614/09.05.2022г.
72 1570/09.05.2022г.
73 1656/11.05.2022г.
74 1625/10.05.2022г.
75 1601/09.05.2022г.
76 1571/09.05.2022г.
77 1612/09.05.2022г.
78 1626/10.05.2022г.
79 1647/10.05.2022г.
80 1598/09.05.2022г.
81 1599/09.05.2022г.
82 1618/09.05.2022г.
83 1634/10.05.2022г.
84 1617/09.05.2022г.
85 1624/10.05.2022г.
86 1623/10.05.2022г.
87 1606/09.05.2022г.
88 1676/13.05.2022г.
89 1610/09.05.2022г.
90 1600/09.05.2022г.
91 1575/09.05.2022г.
92 1611/09.05.2022г.
93 1651/11.05.2022г.
94 1653/11.05.2022г.
95 1588/09.05.2022г.
96 1590/09.05.2022г.

 

ІІ етап на класиране – І клас

Приети:

Вх. № 1925/08.06.2022г.

 

 

Приложение № 1

ДО

ДИРЕКТОРА

НА Първо СУ "Св. Седмочисленици"

ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Запознат/а съм със Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище.

2. Информиран/а съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

3. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс

Заявлението е подадено от:*

с електронна поща:*

/подпис - при подаване на място в училището/

Дата: 04.10.2022

Забележка: При подаване на заявление по електронната поща, входящият номер и имената на представителя на комисията по приема в училището, приел заявлението, се изпращат по електронната поща на родителя/настойника или лицето, полагащо грижи за детето, подал/о заявлението.

Всички полета обозначени със "*" звездичка са задължителни!

Видео:

Back to Top