Седмично разписание за 1А клас | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Седмично разписание

Седмично разписание за 1А клас

Изберете клас:
Изберете паралелка:
Часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8:00 - 8:35 Математика
Татяна Кръстева

Математика
Татяна Кръстева

Български език и литература
Татяна Кръстева

Български език и литература
Татяна Кръстева

Околен свят
Татяна Кръстева

2 8:45 - 9:20 Физическо възпитание и спорт
Татяна Кръстева

Английски език ИУЧ
Ивалина Терзиева

Български език и литература
Татяна Кръстева

Български език и литература
Татяна Кръстева

Български език и литература ИУЧ
Татяна Кръстева

3 9:30 - 10:05 Български език и литература
Татяна Кръстева

Физическо възпитание и спорт
Татяна Кръстева

Музика
Татяна Кръстева

Математика
Татяна Кръстева

Математика ИУЧ
Татяна Кръстева

4 10:25 - 11:00 Български език и литература
Татяна Кръстева

Български език и литература
Татяна Кръстева

Математика
Татяна Кръстева

Изобразително изкуство
Татяна Кръстева

Технологии и предприемачество
Татяна Кръстева

5 11:10 - 11:45 Час на класа
Татяна Кръстева

Музика
Татяна Кръстева

Изобразително изкуство
Татяна Кръстева

Физическо възпитание и спорт УЧСД
Дияна Борисова

Back to Top