Седмично разписание втори срок на 2018/2019г. за 1А клас | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Седмично разписание II срок

Седмично разписание за 1А клас

Изберете клас:
Изберете паралелка:
Часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 8:00 - 8:35 Български език и литература
Десислава Димова

Математика
Десислава Димова

Български език и литература
Десислава Димова

Български език и литература
Десислава Димова

Биология и здравно образование ИУЧ
Десислава Димова

2 8:45 - 9:20 Български език и литература
Десислава Димова

Български език и литература
Десислава Димова

Български език и литература
Десислава Димова

Математика
Десислава Димова

Физическо възпитание и спорт
Десислава Димова

3 9:30 - 10:05 Математика
Десислава Димова

Български език и литература
Десислава Димова

Физическо възпитание и спорт
Надежда Димова

Изобразително изкуство
Десислава Димова

Математика ИУЧ
Десислава Димова

4 10:25 - 11:00 Музика
Десислава Димова

Технологии и предприемачество
Павлина Малчева

Математика
Десислава Димова

Изобразително изкуство
Десислава Димова

Околен свят
Десислава Димова

5 11:10 - 11:45 Час на класа
Десислава Димова

Английски език ИУЧ
Десислава Димова

Музика
Десислава Димова

Физическо възпитание и спорт УЧСД
Ивета Димова

Обедно меню

Закуски

Back to Top