Прием в 8 клас | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Прием в 8 клас

Училищен учебен план профил "Математически"  - 2019-2020

Училищен учебен план профил "Чужди езици"  - 2019-2020

Училищен учебен план профил "Природни науки"  - 2019-2020

Училищен учебен план профил "Предприемачески"  - 2019-2020

 

ЗАПОВЕД №РД 09-1709/29.08.2018Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НВО, ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА НВО И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10 ОТ 01.09.2016Г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаеми родители на седмокласници,

Информираме ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане могат да бъдат приети по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Учениците подават в Регионалното управление на образованието от 3.05 до 21.05.2019г. заявление и медицинска документация (Протокол от ЛКК, Амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и др.). 

Обедно меню

Закуски

Back to Top