Прием в 8 клас | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Прием в 8 клас

2024-2025 година

Заповед №РД-06-88/26.04.2024г. за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2024-2025 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии в средните и обединените училища на област Търговище
Приложение 1 към Заповед №РД-06-88/26.04.2024г.

 

 

Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециалицираните училища за учебната 2024-2025 година

 

 

 

 

Back to Top