Прием в 8 клас | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Прием в 8 клас

2021-2022 година

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Към профилите -->

Заповед  № РД 06-110/13.04.2021 г. на началника на РУО - Търговище за утвърждаване на Държавния план-прием за учебната 2021-2022 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво

 

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания в VIII клас

Уважаеми ученици и родители, моля запознайте се с информация, касаеща приема на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, публикувана на сайта на РУО Търговище.

Към новината ----->

Заявления за изпити за проверка на способностите по музика и изобразително изкуство се подават от 27 до 28 май  2021 година в училището, в което се обучава ученикът.

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите

 

График за работното време на училищната комисия в Първо СУ "Св.Седмочисленици" по приемане на документи и записване на учениците в неспециализираните училища за учебната 2021-2022г.

  1. Записване на ученици на I етап на класиране-всеки ден от 13.07.2021г. до 16.07.2021г. от 8:00 до 16:30 часа.
  2. Записване на ученици на втори етап на класиране - всеки работен ден от 20.07.2021 до 22.07.2021г. от 8:00 до 16:30 часа.
  3. Комисията приема документи на ученици за III етап на класиране всеки работен ден от 26.07. до 27.07.2021г. от 8:00 до 16:30 часа.
  4. Записване на ученици, приети на III етап на класиране – на 30.07.2021г. от 8:00 до 16:30 часа.
  5. Записването на учениците се осъществява във фоайето на втория етаж на училището.

 

Back to Top