Прием в 8 клас | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Прием в 8 клас

Училищен учебен план профил "Математически"  - 2019-2020

Училищен учебен план профил "Чужди езици"  - 2019-2020

Училищен учебен план профил "Природни науки"  - 2019-2020

Училищен учебен план профил "Предприемачески"  - 2019-2020

 

ЗАПОВЕД №РД 09-1709/29.08.2018Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НВО, ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА НВО И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10 ОТ 01.09.2016Г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаеми родители на седмокласници,

Информираме ви, че ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане могат да бъдат приети по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.

Учениците подават в Регионалното управление на образованието от 3.05 до 21.05.2019г. заявление и медицинска документация (Протокол от ЛКК, Амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и др.). 

 

Приложение 1 към Заповед №А-1466/24.06.2019г.​

График за работното време на училищната комисия по приемане на ученици в неспециализираните училища за учебната 2019-2010г. съгласно Наредба №16/1.09.2016г. след завършено основно образование

 

  1. Записване на ученици на I етап на класиране-всеки ден от 12.07.2019 до 16.07.2019 от 8:00 до 16:30 часа.
  2. Записване на ученици на втори етап на класиране-всеки работен ден от 19.07.2019 до 22.07.2019г. от 8:00 до 16:30 часа.
  3. Комисията приема документи на ученици за III етап на класиране всеки работен ден от 24.07. до 25.07.2019г. от 8:00 до 16:30 часа.
  4. Записване на ученици, приети на III етап на класиране – на 31.07.2019г. от 8:00 до 16:30 часа.
  5. Записването на учениците се осъществява във фоайето на втория етаж на училището.

Свободни места след втори етап на класиране - в паралелка с профил "Математически" - 1 място.

Заповед за утвърждаване на реализирания план-прием за 8 клас в профилираните гимназии, в професионалните гимназии и в паралелките за профилирана подготовка  в средните училища за учебната 2019-2020 година

 

Обедно меню

Закуски

Back to Top