Прием в 8 клас | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Прием в 8 клас

2022-2023 година

График на дейностите по приемането на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием за учебната 2022-2023 година, съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Към профилите -->

Утвърден план-прием за учебната 2022-2023 година

Приложение №1 към Заповед №РД-06-75/21.04.2022г. 

 

График за работното време на училищната комисия по приемане на документи и записване на учениците в неспециализираните училища за учебната 2022-2023г.

 

  1. Записване на ученици на I етап на класиране - всеки ден от 13.07.2022г. до 15.07.2022г. от 8:00 до 17:00 часа.
  2. Записване на ученици на втори етап на класиране - всеки работен ден от 21.07.2022 до 22.07.2022г. от 8:00 до 17:00 часа.
  3. Комисията приема документи на ученици за III етап на класиране всеки работен ден от 26.07. до 27.07.2022г. от 8:00 до 17:00 часа.
  4. Записване на ученици, приети на III етап на класиране – на 1.08 и 2.08.2022г. от 8:00 до 17:00 часа.
  5. Записването на учениците се осъществява във фоайето на втория етаж на училището.
Back to Top