Разпределение и прием 5 клас | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Разпределение и прием 5 клас

Разпределение и прием на ученици в 5. клас за 2019-2020 година

 

Ръководството на Първо средно училище „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище информира учениците и техните родители за

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД 4. КЛАС

Учениците ще бъдат разпределени в 4 паралелки /по равен брой ученици/ в зависимост от избираемите учебни часове в 5. клас, които са 2,5 часа седмично.

Подборът ще се осъществи, чрез резултатите от националното външно оценяване и оценки от Удостоверението за завършен начален етап.

Паралелките в зависимост от избираемите учебни часове са отразени в следната таблица:

Клас/паралелка

Избираеми учебни часове

Брой часове: годишно/седмично

Точки от НВО преобразувани в оценки

 /Приложение 1/

Оценки от удостоверението за завършен начален етап

БЕЛ

Математика

АЕ

34/1

34/1

17/0,5

БЕЛ

Математика

Математика + АЕ

БЕЛ

Математика

ИТ

34/1

34/1

17/0,5

БЕЛ

Математика

БЕЛ +

Математика

БЕЛ

Математика

34/1

51/1,5

БЕЛ

Математика

БЕЛ +

Математика

БЕЛ

Математика

АЕ

34/1

34/1

17/0,5

БЕЛ

Математика

Математика + АЕ

 

След обявяване на резултатите от Национално външно оценяване, родителите подават заявление за избираеми учебни часове /Приложение №2/ от 28.05.2019 до 29.05.2019г. при класните ръководители.

ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО в паралелките ще се извърши на 31.05.2019г.

Ученици от други училища ще бъдат приети при наличие на свободни места в паралелките.

Свободните места ще бъдат обявени на 03.06.2019г. Условията за прием са същите като за учениците от IСУ.

Заявления (Приложение 2) се приемат при техническия секретар до 12.06.2019г. Класирането се обявява на 13.06.2019г. Записването е до 28.06.2019г.

При наличие на свободни места учениците се приемат без класиране до 10.09.2019г.

 

СЕВДАЛИНА ЗАФИРОВА

ДИРЕКТОР НА IСУ

„СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“

ГР. ТЪРГОВИЩЕ

 

Обедно меню

Закуски

Back to Top