Разпределение и прием 5 клас | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Разпределение и прием 5 клас

Ръководството на Първо средно училище „Свети Седмочисленици“ гр. Търговище информира учениците и техните родители

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД  IV КЛАС

  1. Учениците от Първо СУ ще бъдат разпределени в 4 паралелки в 5 клас.
  2. Учениците от други училища ще бъдат приети при наличие на свободни места в паралелките.

    a.       При подадени брой заявления, надвишаващи броя на свободните места към момента на подаване, се спазва принципа на райониране.

    b.      Приемането ще се осъществи на база декларираното желание на родителите при вземане под внимание на средния успех от Удостоверението за завършен начален етап.

  3. Заявление за избор на ИУЧ (избираеми учебни часове) на хартиен носител от родители на ученици от Първо СУ се подават до 31.05.2024, включително.
  4. Свободните места ще бъдат обявени на 17.06.2024г.
  5. Заявления на ученици от други училища се приемат при техническия сътрудник на хартиен носител от 17.06.2024г. до 27.06.2024г
  6. Записването на ученици от други училища е на 28.06.2024г.

  При наличие на свободни места, ученици в 5 клас ще се приемат до 14.09.2024г.

 

Заповед за утвърждаване на план прием в първи и пети клас за учебната 2024-2025 година

 

 

 

Back to Top