Разпределение и прием 5 клас | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Разпределение и прием 5 клас

Ръководството на Първо средно училище „Свети Седмочисленици“ гр. Търговище информира учениците и техните родители

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В V КЛАС

 1. Учениците от Първо СУ в V клас ще бъдат разпределени в 4 паралелки.
 2. Заявление за избор на ИУЧ (избираеми учебни часове) на хартиен носител от родители на ученици от Първо СУ се подават до 29.05.2023 г., включително.
 3. Свободните места в паралелките ще бъдат обявени на 19.06.2023г.
 4. Ученици от други училища ще бъдат приети при наличие на свободни места в паралелките. Приемането ще се осъществи на база декларирано желание на родителите.
 5. При подадени брой заявления на ученици от други училища, надвишаващи броя на свободните места към момента на подаване, се прилагат следните критерии:
  1. спазване на принципа на райониране;
  2. вземане под внимание на средния успех от Удостоверението за завършен начален етап.
 6. Заявления на ученици от други училища се приемат при техническия сътрудник на хартиен носител от 19.06.2023г. до 29.06.2023г. 
 7. Записването на ученици от други училища е на 30.06.2023г.

            При наличие на свободни места след 30.06.2023г., ученици в V клас ще се приемат до 14.09.2023г.

 

Заповед за утвърждаване на план прием в първи и пети клас за учебната 2023-2024 година

 

 

 

Back to Top