Педагогически специалисти | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Пед. специалисти

Изберете учебен предмет

Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Албена Рачева Радославова Старши учител 3В клас 0894546994

Ася Бонева Трендафилова Старши учител 3Б клас 0894542718

Велислава Димитрова Стоянова Учител 1Г клас

Емилия Сашева Александрова Старши учител 3Г клас 0894542721

Ивайла Петрова Иванова Старши учител 2А клас 0894546988

Йонка Тодорова Стойчева Старши учител 4А клас 0894542703

Лиляна Стоянова Миланова Старши учител 1Б клас 0894542705

Любомира Тошкова Долапчиева Старши учител 3А клас

Марийка Петрова Трифонова Старши учител 2Б клас 0893689156

Мима Костадинова Събева Старши учител 4Б клас 0894542704

Нели Тенева Стефанова Старши учител 4Г клас 0894542719

Павлина Вълчева Малчева Старши учител 4В клас 0894542707

Снежанка Костова Митева Старши учител 1В клас 0894542701

Соня Панайотова Йорданова Старши учител 2В клас 0894542720

Стела Павлова Вълчева Старши учител 4А,4Б 2Г клас 0894542723

Татяна Любенова Кръстева Старши учител 1А клас 0894542725

Тодор Манев Денев Старши учител 3Д клас 0894542716
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Айтен Ахмедова Хюсеинова Старши учител

Бисерка Ганчева Добрева Учител

Весела Добринова Янкова Учител

Виолина Блажова Райнова Учител

Галина Христова Петрова Учител ГЦОУД НЕ

Десислава Евгениева Димова Учител

Дишка Стойнова Иванова Учител

Ивалина Матеева Терзиева Учител

Ивалина Пейчева Райкова Учител

Ирина Павлова Маринова Старши учител 0899461633

Кремелита Георгиева Бонева Старши учител 6А,6В

Маргарита Христова Димитрова Учител

Надка Стоянова Милева Старши учител

Нели Стефанова Лефтерова Старши учител

Павлина Йовчева Георгиева Учител

Росица Пламенова Петрова Учител

Цветелина Иванова Димитрова Старши учител
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Дияна Кръстева Борисова Старши учител 7Б клас

Мариян Николаев Хараланов Старши учител 5В клас

Мирослав Илиев Иванов Старши учител 0894542714

Надежда Стефанова Димова Старши учител

Радослав Иванов Димитров Старши учител 7А клас
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Антон Иванов Антонов Старши учител

Боряна Ботева Ботева Главен учител 2А,2Б,2В,2Г,3Б,3В,3Д,4Б 4Г 089689151

Мария Рачева Атанасова Учител 5А,5Б,5В,5Г,7Б,10В,10Г 5Б клас 0894542727

Милена Илиева Димитрова Учител 6А,6Б,6В,6Г,7А,7В,7Г 6В клас 0897650297

Петър Енчев Енчев Старши учител 9Б,9В,10Б,11А,11Б,11В

Радомира Димова Маринова Учител 12А,12Б,12В

Светла Неделчева Радева Старши учител 8А,10А 9А клас

Стоян Емилов Тодоров Учител 8В,8Г
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Анета Тонева Милева Учител 5А,5Б,5В,5Г

Валентина Тодорова Иванова Старши учител 6А,6Б,6В,6Г,9В 6Б клас 0894546993

Диана Христова Рунчева Старши учител 9А,9Б,11А,11Б,11В 11Б клас 0894542726

Керанка Желева Петкова Главен учител 8А,8Б,10А,10Б,10В,10Г 10Б клас 0893689154

Татяна Иванова Димитрова Старши учител 8В,8Г,12А,12Б,12В 12Б клас 0894542702

Цветелина Гавраилова Досева Старши учител 7А,7Б,7В,7Г 7Г клас 0894542700
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Даниела Симеонова Стойкова Старши учител 5А,6В,8Б,9А,9Б,9В,10А,10Б 10В,10Г,11А,11Б,12А,12Б 8Б клас 0893689153
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Виолета Димитрова Русева Старши учител 5Б,5В,6А,6В,6Г 6Г клас 0894542709

Галина Христова Костадинова Старши учител 5А,5Г,9Б,9В,10В,10Г 9Б клас

Кинка Васкова Дончева Старши учител 8А,9А,10А,10Б,12А,12Б 8А клас 0894542706

Мариана Димитрова Десподова Старши учител 8Б,8В,8Г,11А,11Б,11В,12В 12В клас 0894542711

Тюркян Турханова Исуфова Учител 6Б,7А,7Б,7В,7Г 7В клас 0894549900
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Дарина Желязкова Петрова Старши учител 6А,6Г,9А,9Б,9В,10А,10Б,10Г 11В 6А клас 0894542708

Ивалина Славчева Костова Заместник-директор административно стопанска дейност 0893599137

Ивелина Руменова Якова Учител 5А,5Б,5В,5Г,8А,8Б,8В,8Г 9А,9Б,10А,10Б

Петранка Петрова Ангелова Заместник-директор учебна дейност 0894659407

Пламен Иванов Петров Старши учител 6А,9В,10Г,11А,11Б,11В,12А,12Б 0894659406

Фирдес Расим Рушудова Старши учител 5А,5Б,5В,5Г,6Г,8А,8Б,8В 8Г,11А,11Б,12А
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Иван Денев Иванов Заместник-директор учебна дейност 0894546989

Петър Димитров Прокопиев Старши учител 8В,10А,10Б,10В,10Г,11А,11Б,11В 12А,12Б 12А клас 0894542722
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Румяна Събева Шевалиева - Радославова Старши учител 6А,6Б,6В,6Г,7А,7Б,7В,7Г 9А,9Б,9В,10А,10Б,10В,10Г,11А 11Б,12А,12Б 10Г клас 0894542713
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Росица Лазарова Станкова Старши учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 8В,8Г,9А,9Б,9В,11В 8Г клас 0893689158
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Дарина Костова Русинова Заместник-директор учебна дейност 0894659405

Живко Захариев Зафиров Старши учител 7А,7Г,8А,8Б,9А,9Б,9В,10А 10Б,10В,10Г,11А,11Б,11В 10А клас

Севдалина Петкова Зафирова Директор 0894659400
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Маргарита Иванова Добрева Старши учител 7Б,7В,9А,9Б,10А,10Б,10В,10Г 12В 10В клас 0894542712

Росица Йорданова Георгиева Старши учител 7А,7Б,7В,7Г,8В,8Г,9В,11А 11Б,11В 11В клас 0894542717
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Галина Господинова Гатева Старши учител 8В клас

Галина Димитрова Коларова Старши учител 9В клас 0894542715
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Мирела Митева Маринова Учител 5Г клас
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Светлана Костадинова Чанкова - Стоянова Главен учител 11А клас 0898720868
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Румяна Иванова Николова Старши учител 5А клас 0894542724
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Валентин Добрев Тенев Старши учител
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Силвия Малинова Спасова Старши учител 0894659402
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Кремена Стефанова Йорданова Старши учител
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Миглена Пенева Терзиева Ресурсен учител 0893689157

Павлина Славова Павлова Ресурсен учител 0893689157
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Николай Славчев Бонев Училищен психолог 0894542728
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Йорданка Йорданова Донева Логопед 0893689157
Back to Top