Педагогически специалисти | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Пед. специалисти

Изберете учебен предмет

Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Албена Рачева Радославова Старши учител 4В клас 0894546994

Ася Бонева Трендафилова Старши учител 4Б клас 0894542718

Велислава Димитрова Стоянова Учител 2Г клас

Десислава Евгениева Димова Учител 1А клас

Емилия Сашева Александрова Старши учител 4Г клас 0894542721

Ивайла Петрова Иванова Старши учител 3А клас 0894546988

Йонка Тодорова Стойчева Старши учител 1Б клас 0894542703

Лиляна Стоянова Миланова Старши учител 2Б клас 0894542705

Любомира Тошкова Долапчиева Старши учител 4А клас

Марийка Петрова Трифонова Старши учител 3Б клас 0893689156

Мима Костадинова Събева Старши учител 1В клас 0894542704

Павлина Вълчева Малчева Старши учител 1Г клас 0894542707

Снежанка Костова Митева Старши учител 2В клас 0894542701

Соня Панайотова Йорданова Старши учител 3В клас 0894542720

Стела Павлова Вълчева Старши учител 3Г клас 0894542723

Татяна Любенова Кръстева Старши учител 2А клас 0894542725

Тодор Манев Денев Старши учител 4Д клас 0894542716
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Айтен Ахмедова Хюсеинова Старши учител

Бисерка Ганчева Добрева Учител

Весела Добринова Янкова Учител

Виолина Блажова Райнова Учител

Галина Христова Петрова Учител ГЦОУД НЕ

Ивалина Матеева Терзиева Учител

Ивалина Пейчева Райкова Учител

Ирина Павлова Маринова Старши учител 0899461633

Маргарита Христова Димитрова Учител

Надка Стоянова Милева Старши учител

Нели Стефанова Лефтерова Старши учител

Павлина Йовчева Георгиева Учител

Цветелина Иванова Димитрова Старши учител
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Дияна Кръстева Борисова Старши учител 2А,3А,6А,8В,8Г,10А,10Б,10В 8Г клас

Мариян Николаев Хараланов Старши учител 2В,3Г,6Б,6В,9А,9Б,9В,9Г 6В клас

Мирослав Илиев Иванов Старши учител 3Б,7А,7Б,11А,11Б,12А,12Б,12В 0894542714

Надежда Стефанова Димова Старши учител

Радослав Иванов Димитров Старши учител 2В,3В,5В,5Г,7В,7Г,11В,11Г 7Г клас
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Антон Иванов Антонов Старши учител

Боряна Ботева Ботева Главен учител 2А,2Б,2В,2Г,3Б,3В,3Д,4Б 4Г 089689151

Мария Рачева Атанасова Учител 6А,6Б,6В,6Г,11В,11Г 6Б клас 0894542727

Милена Илиева Димитрова Учител 7А,7Б,7В,7Г,9В 7В клас 0897650297

Петър Енчев Енчев Старши учител

Радомира Димова Маринова Учител 8В,8Г 8В клас

Светла Неделчева Радева Старши учител 9А,9Б,10А,11А,11Б 10А клас

Стоян Емилов Тодоров Учител 5А,5Б,5В,5Г,9Г
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Анета Тонева Милева Учител 6А,6Б,6В,6Г

Валентина Тодорова Иванова Старши учител 7А,7Б,7В,7Г 7Б клас 0894546993

Диана Христова Рунчева Старши учител 10А,10Б,12А,12Б,12В 12Б клас 0894542726

Керанка Желева Петкова Главен учител 9А,11А,11Б,11В,11Г 11Б клас 0893689154

Татяна Иванова Димитрова Старши учител 8В,8Г,12А,12Б,12В 12Б клас 0894542702

Цветелина Гавраилова Досева Старши учител 5А,5Б,5В,5Г,10В 5Б клас 0894542700
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Даниела Симеонова Стойкова Старши учител 6В,8Б,9А,9Б,9В,9Г,10А,10Б 10В,11А,11Б,12А,12Б 9Б клас 0893689153
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Галина Христова Костадинова Старши учител 6А,6Г,10Б,10В,11В,11Г 10Б клас

Кинка Васкова Дончева Старши учител 8Б,8Г,9А,10А,10Б,11А,11Б,12Б 9А клас 0894542706

Мариана Димитрова Десподова Старши учител 8А,8В,9Б,9В,9Г,12А,12Б,12В 8А клас 0894542711

Тюркян Турханова Исуфова Учител 5А,5Б,5В,5Г,7Б 5В клас 0894549900
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Дарина Желязкова Петрова Старши учител 7А,7Б,7Г,10А,10Б,10В,11А,11Б 11В,11Г,12В 7А клас 0894542708

Ивалина Славчева Костова Заместник-директор административно стопанска дейност 0893599137

Петранка Петрова Ангелова Заместник-директор учебна дейност 0894659407

Пламен Иванов Петров Старши учител 7А,7В,8А,8Б,8В,8Г,10В,11В 11Г,12А,12Б,12В 0894659406

Пламен Петров Ангелов Учител 6А,6Б,6В,6Г,7Б,7В,9А,9Б 9В,9Г,10А,10Б,11А,11Б

Фирдес Расим Рушудова Старши учител 6А,6Б,6В,6Г,7Г,8А,8Б,8В 8Г,9А,9Б,9В,9Г,12А,12Б
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Иван Денев Иванов Заместник-директор учебна дейност 0894546989

Петър Димитров Прокопиев Старши учител 9А,9Б,9В,9Г,11А,11Б,11Г,12А 12Б 0894542722
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Румяна Събева Шевалиева - Радославова Старши учител 6А,7А,7Б,7В,7Г,8В,8Г,10А 10Б,10В,11А,11Б,11В,11Г,12А,12Б 11Г клас 0894542713
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Росица Лазарова Станкова Старши учител 5А,5Б,5В,5Г,8Г,9А,9Б,9В 9Г,10А,10Б,10В,11В 9Г клас 0893689158
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Дарина Костова Русинова Заместник-директор учебна дейност 0894659405

Живко Захариев Зафиров Старши учител 7А,9В,9Г,10А,10Б,10В,11А,11Б 11В,11Г,12А,12В 11А клас

Севдалина Петкова Зафирова Директор 0894659400
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Маргарита Иванова Добрева Старши учител 7А,7Б,7В,7Г,10А,10Б,10В,11А 11Б,11В,12В 11В клас 0894542712

Росица Йорданова Георгиева Старши учител 7А,7В,7Г,8В,8Г,9А,9Б,9В 9Г,12В 12В клас 0894542717
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Галина Господинова Гатева Старши учител 7А,7Б,7В,7Г,9А,9Б,9В,9Г 11В 9В клас

Галина Димитрова Коларова Старши учител 8В,8Г,10А,10Б,10В,11А,11Б,12В 10В клас 0894542715
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Мирела Митева Маринова Учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 6Г клас
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Светлана Костадинова Чанкова - Стоянова Главен учител 8А,8Б,8В,8Г,9А,9Б,9В,9Г 10А,10Б,10В,11А,11Б,11В,11Г,12А 12Б,12В 12А клас 0898720868
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Румяна Иванова Николова Старши учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7Б,7В,7Г,8А,8Б,8В,8Г 9А,9Б,9В,9Г 6А клас 0894542724
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Валентин Добрев Тенев Старши учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7Б,7В,7Г
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Силвия Малинова Спасова Старши учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7Г,8А,8Б,8В,8Г,9А,9Б,9В 9Г 0894659402
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Кремена Стефанова Йорданова Старши учител
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Миглена Пенева Терзиева Ресурсен учител 0893689157

Павлина Славова Павлова Ресурсен учител 0893689157
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Николай Славчев Бонев Училищен психолог 0894542728
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Йорданка Йорданова Донева Логопед 0893689157
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Кремелита Георгиева Бонева Главен учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7Б,8В,8Г 5А клас

Обедно меню

Закуски

Back to Top