Педагогически специалисти | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Пед. специалисти

Изберете учебен предмет

Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Албена Рачева Радославова Старши учител 3Б клас 0894546994

Бисерка Ганчева Добрева Главен учител 2Б клас 0899629958

Велислава Стоянова Стоянова Учител 1Б клас

Галя Илиева Василева Учител 3А клас 0888913496

Десислава Евгениева Димова Учител 4А клас 0895688998

Ивайла Петрова Иванова Старши учител 2Г клас 0894546988

Йонка Тодорова Стойчева Старши учител 4Б клас 0894542703

Любомира Тошкова Долапчиева Старши учител 3Г клас 0898301449

Мима Костадинова Събева Старши учител 4В клас 0894542704

Надка Стоянова Милева Старши учител 2В клас 0899934705

Павлина Вълчева Малчева Старши учител 4Г клас 0894542707

Павлина Йовчева Георгиева Учител 1В клас 0894705544

Светослава Валентинова Йорданова Учител 1А клас 0897041714

Соня Панайотова Йорданова Старши учител 2А клас 0894542720

Татяна Любенова Кръстева Старши учител 1Г клас 0896921667
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Антон Иванов Антонов Старши учител 8А,8Б 0878279503

Боряна Ботева Ботева Заместник-директор учебна дейност 2Г,3А,3Б

Мария Рачева Атанасова Учител 5А,5Б,5В,5Г,8Б,9А,9Б,9В 5Г клас 0894542727

Милена Илиева Димитрова Учител 7А,7Б,7В,7Г,8В 7В клас 0896 750 297

Петър Енчев Енчев Старши учител 8Г,9Г,10В,10Г 0879677288

Радомира Димова Маринова Учител 11В,12В,12Г 11В клас 0887115128

Светла Иванова Йорданова Учител 4В,4Г,6А,6Б,6В,6Г 0877830628

Светла Неделчева Радева Главен учител 11А,12А,12Б 0897990627

Севда Атанасова Михайлова Старши учител 9Б,10А,10Б,11Б,11Г 9Б клас 0887726851
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Галина Христова Костадинова Старши учител 8Г,10Б,10В,11Б,11В,12Б,12В 8Г клас 0878299663

Дарина Костова Русинова Старши учител 8А,8Б,8В,9А,9Б,9В 0886549868

Мариана Димитрова Десподова Старши учител 10А,11А,12А 11А клас 0886928786

Петранка Стефанова Иванова Учител 6А,6Б,6В,6Г 6А клас 0894715993

Свилена Димитрова Димитрова Учител 7А,7Б,7В 7А клас 0877622493

Стилиана Димитрова Станоева Старши учител 7Г,9Г,10Г,11Г,12Г 0899011069

Тюркян Турханова Исуфова Учител 5А,5Б,5В,5Г 5В клас 0897270874
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Мария Маринова Старши учител 7А,7Б,7В,7Г,8В,8Г,9А,9Б 9В,9Г,10А,10Б,10В,10Г 0898 876087

Севдалина Петкова Зафирова Директор 8А,8Б 0894659400
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Анета Тонева Милева Учител 8В,8Г,9А,9Б,9В,9Г 9А клас 0899837491

Валентина Тодорова Иванова Старши учител 7А,7Б,7В,7Г 7Б клас 0894546993

Диана Христова Рунчева Старши учител 8А,10А,10Б,10В,10Г 10Б клас 0894542726

Керанка Желева Петкова Главен учител 11А,11Б,11В,11Г 11Б клас 0893689154

Кристина Василева Славова Учител 6А,6Б,6В,6Г 0897933940

Татяна Иванова Димитрова Старши учител 8Б,12А,12Б,12В,12Г 12А клас 0899012053

Цветелина Гавраилова Досева Старши учител 5А,5Б,5В,5Г 5А клас 0899758003
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Даниела Симеонова Стойкова Старши учител 9Б,9В,11Б,12А,12Б,12В,12Г 12Б клас 0886435069

Шенай Хаметова Яменова Старши учител 8Б,9А,9Г,10А,10Б,10В,10Г,11А 11В,11Г 0895761710
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Дарина Желязкова Петрова Заместник-директор учебна дейност 8Б,8В,8Г,10Б,10В 0894010337

Димана Петрова Учител 3А,3Б,3В,3Г,4А,4Б,4В,4Г 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7Б,7В,7Г 0899469998

Петранка Петрова Ангелова Заместник-директор учебна дейност 6А,6Б,6В,6Г,7А 0894659407

Пламен Иванов Петров Старши учител 8А,8Б,8В,8Г,9А,9Б,9В,9Г 10А,10Б,10В,10Г,11А 0894010338

Пламен Петров Ангелов Учител 3А,3Б,3В,3Г,4А,4Б,4В,4Г 5А,5Б,5В,5Г,7А,7Б,7В,7Г 12А 7Г клас 0878744466

Фирдес Расим Рушудова Старши учител 8А,9А,9Б,9В,10А,10Г,11А,12А 8А клас 0889945604
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Петър Димитров Прокопиев Старши учител 9Б,10А,10Б,10В,10Г,11Б,12Б 0877558414
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Айтен Ахмедова Хюсеинова Старши учител 0894396526

Бетина Димитрова Димитрова Учител 0883594597

Валентина Георгиева Белчева Старши учител ГЦОУД НЕ 0895701480

Весела Добринова Янкова Учител ГЦОУД НЕ 3В клас 0896056490

Виолина Блажова Райнова Учител 0895675919

Даниела Антонова Учител ГЦОУД НЕ 0899 946239

Елена Радева Учител ГЦОУД ПЕ 0877590469

Живко Захариев Зафиров Старши учител ГЦОУД ПЕ 0897817010

Ивалина Пейчева Райкова Учител ГЦОУД НЕ 0894432203

Ирена Герова Старши учител ГЦОУД НЕ 0895761627

Ирина Павлова Маринова Старши учител ГЦОУД НЕ 0878808535

Мария Стефанова Старши учител ГЦОУД НЕ 0877535950

Марияна Георгиева Боянова Старши учител ГЦОУД НЕ 0894659426

Нели Антонова Бонева Учител 0896999506

Нели Стефанова Лефтерова Старши учител ГЦОУД ПЕ 0896782713

Пена Иванова Гао Учител 0894510876

Румен Неделчев Трифонов Старши учител ГЦОУД ПЕ 0888400043

Цветелина Иванова Димитрова Старши учител ГЦОУД НЕ 0896671932
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Георги Иванов Марков Учител 5А,5Б,5В,5Г,9А,9В,9Г,10А 10Б,10В,10Г 9Г клас 0899963880

Росица Лазарова Станкова Старши учител 9А,11Г,12Г 12Г клас 0898788586
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Елица Емилова Калинска Учител 5Б,5В,6А,6Б,6В,6Г,7А,7Б 7В,7Г,9В,9Г 6Б клас 0899197214

Маргарита Иванова Добрева Старши учител 8А,8Б,8В,8Г,9А,9Б,10А,10Б 10В,10Г,11В,12В 0887750259
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Галина Господинова Гатева Старши учител 8В,8Г,9А,9Б,9В,9Г,11В,12В 12В клас 0988868137

Маргарита Христова Димитрова Учител 5В,5Г,7А,7Б,7В,7Г,8А,8Б 10А,10Б,10В,10Г 10В клас 0897499467
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Мирела Митева Маринова Учител 5А,5Б,6А,6Б,6В,6Г,7А,7Б 7В,7Г,8А,8Б,8В,8Г,9Б,9В 9Г 6В клас 0896311722
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Светлана Костадинова Чанкова - Стоянова Старши учител 8А,8Б,8В,8Г,9А,9Б,9В,9Г 10А,10Б,10В,11А,11Б,11В,11Г,12А 12Б,12В,12Г 9В клас 0898720868
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Дияна Кръстева Борисова Старши учител 1А,1Б,4Б,4В,11А,11Б,11В,11Г 11Г клас 0887417998

Драгомир Димов Старши учител 9А,9Б,9В,9Г,10А,10Б,10В 10А клас 0896637300

Иван Колев Иванов Учител 2А,2Б,2В,2Г,4А,4Г,7А,7Б 7В,7Г 0896658638

Ивета Драгомирова Димова Учител 5А,5Б,5В,5Г,8Б,8В,8Г 8Б клас 0884884433

Мариян Николаев Хараланов Старши учител 6А,6Б,6В,6Г,12А,12Б,12В,12Г 6Г клас 0897925738

Радослав Иванов Димитров Старши учител 1В,1Г,3А,3Б,3В,3Г,8А,10Г 10Г клас 0898467009
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Валентин Добрев Тенев Старши учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7Б,7В,7Г 0893312456
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Силвия Малинова Спасова Старши учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7Б,7В,7Г,8А,8Б,8В,8Г 9А,9Б,9В,9Г,10А,10Б,10В,10Г 0887315660
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Кремена Стефанова Йорданова Старши учител 0897902270
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Миглена Пенева Терзиева Ресурсен учител 089469581

Павлина Славова Павлова Ресурсен учител 0893412952
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Николай Славчев Бонев Училищен психолог 0894542728
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Йорданка Йорданова Донева Логопед 0890515455
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Галин Иванов Господинов Учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7Б,7В,7Г,8А,8Б,8В,8Г 9А,9Б,9В,9Г,10А,10Б,10В,10Г 0887522194
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Иван Денев Иванов Заместник-директор учебна дейност 8Г,9Г,10Г 0894546989
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Кремелита Георгиева Бонева Главен учител 6А,6Б,6В,6Г,7А,7Б,7В,7Г 8А,8Б,8В,8Г 8В клас 0894542719
Back to Top