Педагогически специалисти | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Пед. специалисти

Изберете учебен предмет

Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Албена Рачева Радославова Старши учител 2Б клас 0894546994

Ася Бонева Трендафилова Старши учител 4Г клас 0894542718

Бисерка Ганчева Добрева Главен учител 1Б клас 0899629958

Галя Илиева Василева Учител 2А клас 0888913496

Десислава Евгениева Димова Учител 2А клас 0895688998

Емилия Сашева Александрова Старши учител 2В клас 0894542721

Ивайла Петрова Иванова Старши учител 1Г клас 0894546988

Йонка Тодорова Стойчева Старши учител 3Б клас 0894542703

Лиляна Стоянова Миланова Старши учител 4Б клас 0894542705

Любомира Тошкова Долапчиева Старши учител 2Г клас 0898301449

Мима Костадинова Събева Старши учител 3В клас 0894542704

Павлина Вълчева Малчева Старши учител 3Г клас 0894542707

Снежанка Костова Митева Старши учител 4В клас 0894542701

Соня Панайотова Йорданова Старши учител 1А клас 0894542720

Стела Павлова Вълчева Старши учител 1В клас 0894542723

Татяна Любенова Кръстева Старши учител 4А клас 0894542725
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Антон Иванов Антонов Старши учител 8А,12В 0878279503

Боряна Ботева Ботева Заместник-директор учебна дейност 1А,1Г,2А,2Б

Мария Рачева Атанасова Учител 7А,7Б,7В,7Г,8Б,8В 0894542727

Милена Илиева Димитрова Учител 6А,6Б,6В,6Г,9Б 6В клас 0897650297

Петър Енчев Енчев Старши учител 8Г,9В,9Г 0879677288

Радомира Димова Маринова Учител 10А,10Б,10В,10Г,11В,11Г 10В клас 0887115128

Светла Иванова Йорданова Учител 4А,4Б,4В,4Г,5А,5Б,5В,5Г 0899760815

Светла Неделчева Радева Главен учител 11А,11Б,12А,12Б 12А клас 0897990627

Севда Атанасова Михайлова Старши учител 8Б,9А 8Б клас 0887726851
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Галина Христова Костадинова Старши учител 9Г,10Б,10Г,11Б,11В,11Г,12Б,12В 12Б клас 0878299663

Дарина Костова Русинова Старши учител 8А,8Б,8В,8Г,9В,9Г 0894659405

Мариана Димитрова Десподова Старши учител 9А,10А,10В,11А,12А 10А клас 0894542711

Петранка Стефанова Иванова Учител 5А,5Б,5В,5Г 5А клас 0894715993

Стилиана Димитрова Станоева Старши учител 6А,6Б,6В 6А клас 0899011069

Тюркян Турханова Исуфова Учител 7А,7Б,7В,7Г 7В клас 0894549900
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Анета Тонева Милева Учител 8А,8Б,8В,8Г,10Г 8А клас 0899837491

Валентина Тодорова Иванова Старши учител 6А,6Б,6В,6Г 6Б клас 0894546993

Диана Христова Рунчева Старши учител 9А,9Б,9В,9Г,10В 9Б клас 0894542726

Керанка Желева Петкова Главен учител 10А,10Б,12А,12Б,12В 10Б клас 0893689154

Кристина Василева Славова Учител 5А,5Б,5В,5Г 0897933940

Татяна Иванова Димитрова Старши учител 11А,11Б,11В,11Г 11А клас 0894542702

Цветелина Гавраилова Досева Старши учител 7А,7Б,7В,7Г 7Б клас 0894542700
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Даниела Симеонова Стойкова Старши учител 8Б,11А,11Б,11В,11Г,12А,12Б 11Б клас 0893689153

Шенай Хаметова Яменова Старши учител 9А,9Б,9В,9Г,10А,10Б,10В,10Г 0895761710
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Дарина Желязкова Петрова Заместник-директор учебна дейност 9В,12А 0894010337

Димана Петрова Учител 3А,3Б,3В,3Г,4А,4Б,4В,4Г 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7Б,7В,7Г,12Б 0899469998

Петранка Петрова Ангелова Заместник-директор учебна дейност 5А,5Б,5В,5Г,6А 0894659407

Пламен Иванов Петров Старши учител 7А,7Б,7В,7Г,8А,8Б,8В,8Г 9А,9Б,9В,9Г,10А,10Б,10В,10Г 12В 0894010338

Пламен Петров Ангелов Учител 3А,3Б,3В,3Г,4А,4Б,4В,4Г 6Б,6В,6Г,7А,7Б,7В,7Г,8А 11А,12А,12Б 6Г клас 0878744466

Фирдес Расим Рушудова Старши учител 8А,8Б,8В,8Г,9А,9Б,9Г,10А 10Б,10В,10Г,11А,12В 0889945604
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Иван Денев Иванов Заместник-директор учебна дейност 8В,8Г 0894546989

Петър Димитров Прокопиев Старши учител 10А,10Б,10В,10Г,11Б,12А,12Б 0896309267
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Георги Иванов Марков Учител 8В,8Г,9А,9Б,9В,9Г 8Г клас 0899963880

Росица Лазарова Станкова Старши учител 8Г,9А,9Б,9В,9Г,10Г,11Г 11Г клас 0893689158
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Живко Захариев Зафиров Старши учител 12В 0897817010

Румен Неделчев Трифонов Старши учител 7А,7Б,7В,7Г,9А,9Б,9В,9Г 10А,10Б,10В,10Г,12А,12Б 0888400043

Севдалина Петкова Зафирова Директор 9В,9Г 0894659400
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Елица Калинска Учител 5Б,5Г,6А,6Б,6В,6Г,7А,7Б 7В,7Г,8В,8Г,10Б 5Б клас 0899197214

Маргарита Иванова Добрева Старши учител 10А,10Б,10В,10Г,11В,12В 12В клас 0894542712
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Галина Господинова Гатева Старши учител 8В,8Г,10А,10В,11А,11Б,11В,12В 11В клас 0988868137

Маргарита Христова Димитрова Учител 7А,7Б,7В,7Г,9А,9Б,9В,9Г 10Б,10Г 9В клас 0897499467
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Мирела Митева Маринова Учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7Б,7В,7Г 5В клас 0896311722
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Светлана Костадинова Чанкова - Стоянова Старши учител 8А,8Б,8В,8Г,9А,9Б,9В,9Г 10А,10Б,10В,11А,11Б,11В,11Г,12А 12Б,12В 8В клас 0898720868
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Дияна Кръстева Борисова Старши учител 3А,3Б,3В,7А,10А,10Б,10В,10Г 10Г клас 0887417998

Драгомир Димов Старши учител 8А,8Б,8В,8Г,9А,9Б,9В 9А клас 0896637300

Иван Колев Иванов Учител 1А,1Б,1В,1Г,3Г,6А,6Б,6В 6Г 0896658638

Ивета Драгомирова Димова Учител 4А,4Б,4В,4Г,7А,7Б 7А клас 0884884433

Мариян Николаев Хараланов Старши учител 5А,5Б,5В,5Г,11А,11Б,11В,11Г 5Г клас 0897925738

Радослав Иванов Димитров Старши учител 2А,2Б,2В,2Г,7В,7Г,9Г,12А 12Б,12В 9Г клас 0898467009
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Валентин Добрев Тенев Старши учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7Б,7В,7Г 0893312456
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Силвия Малинова Спасова Старши учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7Б,7В,7Г,8А,8Б,8В,8Г 9А,9Б,9В,9Г,10А,10Б,10В,10Г 0894659402
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Айтен Ахмедова Хюсеинова Старши учител

Бетина Димитрова Димитрова Учител 0883594597

Весела Добринова Янкова Учител ГЦОУД НЕ 0896056490

Виолина Блажова Райнова Учител 0895675919

Ивалина Пейчева Райкова Учител ГЦОУД НЕ 0894432203

Ирена Георгиева Герова Учител 0895761627

Ирина Павлова Маринова Старши учител ГЦОУД НЕ 0899461633

Мария Стефанова Старши учител ГЦОУД НЕ 0877535950

Надка Стоянова Милева Старши учител ГЦОУД НЕ 0899934705

Нели Антонова Бонева Учител 0896999506

Нели Стефанова Лефтерова Старши учител ГЦОУД ПЕ 0896782713

Павлина Йовчева Георгиева Учител ГЦОУД НЕ 0894705544

Пена Иванова Гао Учител 0894510876

Цветелина Иванова Димитрова Старши учител ГЦОУД НЕ 0896671932
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Кремена Стефанова Йорданова Старши учител 0897902270
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Миглена Пенева Терзиева Ресурсен учител 0893689157

Павлина Славова Павлова Ресурсен учител 0893689157
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Николай Славчев Бонев Училищен психолог 0894542728
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Йорданка Йорданова Донева Логопед 0893689157
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Галин Иванов Господинов Учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7Б,7В,7Г,8А,8Б,8В,8Г 9А,9Б,9В,9Г,10А,10Б,10В,10Г 0887522194
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Кремелита Георгиева Бонева Главен учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7Б,7В,7Г 7Г клас 0882446000
Back to Top