Педагогически специалисти | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Пед. специалисти

Изберете учебен предмет

Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Албена Рачева Радославова Старши учител 4Б клас 0894546994

Бисерка Ганчева Добрева Главен учител 3Б клас 0899629958

Велислава Стоянова Учител 2Б клас

Весела Добринова Янкова Старши учител 4В клас 0896056490

Галя Илиева Василева Старши учител 4А клас 0888913496

Десислава Евгениева Димова Старши учител 1Г клас 0895688998

Ивайла Петрова Иванова Старши учител 3Г клас 0894546988

Йонка Тодорова Стойчева Старши учител 1Б клас 0894542703

Любомира Тошкова Долапчиева Старши учител 4Г клас 0898301449

Марияна Георгиева Боянова Старши учител 1А клас 0894659426

Надка Стоянова Милева Старши учител 3В клас 0899934705

Павлина Вълчева Малчева Старши учител 1В клас 0894542707

Павлина Йовчева Георгиева Учител 2В клас 0894705544

Светослава Валентинова Йорданова Учител 2А клас 0897041714

Соня Панайотова Йорданова Старши учител 3А клас 0877111920

Татяна Любенова Кръстева Старши учител 2Г клас 0896921667
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Антон Иванов Антонов Старши учител 8Б,8В 0878279503

Боряна Антониева Тотева Учител 1А,1В,3А

Боряна Ботева Ботева Заместник-директор учебна дейност 4А,4Б

Валентина Тодорова Иванова Старши учител 3Г,5В,5Г,7А,7Б,7В,7Г 5В клас 0894546993

Мария Рачева Атанасова Старши учител 5А,5Б,6А,6Б,6В,6Г 5А клас 0894542727

Милена Илиева Димитрова Старши учител 8А,9А,9Г 0896 750 297

Петър Енчев Енчев Старши учител 8Г,10Г,11Г 0879677288

Радомира Димова Маринова Старши учител 10А,11Б,12В,12Г 12В клас 0887115128

Светла Неделчева Радева Главен учител 11А,11В,12А 11А клас 0897990627

Севда Атанасова Михайлова Старши учител 9Б,9В,10Б,10В,12Б 10Б клас 0887726851
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Галина Христова Костадинова Старши учител 7Г,8В,8Г,10А,10Б 0878299663

Дарина Костова Русинова Старши учител 8А,8Б,9А,9Б,9В 0886549868

Мариана Димитрова Десподова Старши учител 11А,11Б,11В,12А,12Б,12В 12А клас 0886928786

Петранка Стефанова Иванова Учител 7А,7Б,7В 7А клас 0894715993

Свилена Димитрова Димитрова Учител 5А,5Б,5В,5Г 5В клас 0877622493

Стилиана Димитрова Станоева Старши учител 9Г,10В,10Г,11Г,12Г 9Г клас 0899011069

Тюркян Турханова Исуфова Учител 6А,6Б,6В,6Г 6В клас 0897270874
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Мария Маринова Старши учител 7А,7Б,7В,7Г,8А,8Б,8В,8Г 9А,9Б,9В,9Г,10А,10Б,10В,10Г 8Г клас 0898 876087
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Айтен Ахмедова Хюсеинова Старши учител 7А,7Б,7В,7Г 0894396526

Бетина Димитрова Димитрова Учител ГЦОУД НЕ 0883594597

Валентина Георгиева Белчева Учител ГЦОУД НЕ 0895701480

Веселина Дертлиева Учител ГЦОУД НЕ

Даниела Николова Антонова Учител ГЦОУД НЕ 0899 946239

Ивалина Пейчева Райкова Старши учител ГЦОУД НЕ 0894432203

Илияна Илиева Учител ГЦОУД НЕ

Ирина Павлова Маринова Старши учител ГЦОУД НЕ 3Б,3Г 0878808535

Мария Стефанова Учител ГЦОУД НЕ 0877535950

Мима Костадинова Събева Старши учител ГЦОУД НЕ 0894542704

Нели Антонова Бонева Старши учител ГЦОУД ПЕ 6В,6Г 0896999506

Нели Стефанова Лефтерова Старши учител ГЦОУД ПЕ 6А,6Б 0896782713

Пена Иванова Гао Учител ГЦОУД НЕ 3А,3Б 0894510876

Светла Стаменова Учител ГЦОУД НЕ

Симона Цонева Учител ГЦОУД ПЕ 5В,5Г

Сияна Здравкова Мисирджиева-Методиева Учител ГЦОУД НЕ

Хава Сабриева Дурльова Учител ГЦОУД НЕ 3Б,3В

Цветалина Валентинова Иванова Учител ГЦОУД ПЕ 5А,5Б 0892719015

Цветелина Иванова Димитрова Старши учител ГЦОУД НЕ 0896671932
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Анета Тонева Милева Учител 9В,9Г,10А,10Б,10В,10Г 10А клас 0899837491

Диана Христова Рунчева Старши учител 11А,11Б,11В,11Г 11Б клас 0894542726

Елена Радева Учител 5А,5Б,5В,5Г 5Б клас 0877590469

Керанка Желева Петкова Старши учител 9А,12А,12Б,12В,12Г 12Б клас 0893689154

Кристина Василева Славова Учител 7А,7Б,7В,7Г 0897933940

Татяна Иванова Димитрова Старши учител 8А,8Б,8В,8Г,9Б 8А клас 0899012053

Цветелина Гавраилова Досева Старши учител 6А,6Б,6В,6Г 6А клас 0899758003
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Даниела Симеонова Стойкова Старши учител 9Б,9В,10Б,10В,12А,12Б,12В,12Г 8Б клас 0886435069

Шенай Хаметова Яменова Старши учител 9А,9Г,10А,10Г,11А,11Б,11В,11Г 0895761710
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Дарина Желязкова Петрова Заместник-директор учебна дейност 9Б,9В,11Б 0894010337

Димана Красимирова Петрова Учител 3А,3Б,3В,3Г,4А,4Б,4В,4Г 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7Б,7В,7Г 6Б клас 0899469998

Петранка Петрова Ангелова Директор 7Б,7В 0894659407

Пламен Иванов Петров Старши учител 9А,9Б,9В,9Г,10А,10Б,10В,10Г 11А,12А 0894010338

Пламен Петров Ангелов Старши учител 3А,3Б,3В,3Г,4А,4Б,4В,4Г 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 8А,8Б,8В,8Г,11Б 0878744466

Фирдес Расим Рушудова Старши учител 7А,7Г,8А,8Б,8В,8Г,9А,10А 10Б,10В,11А,12А 9А клас 0889945604
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Кремелита Георгиева Бонева Главен учител 5А,5Б,5В,5Г,7А,7Б,7В,7Г 8Б,9А,9Б,9В,9Г 9В клас 0894542719

Петър Димитров Прокопиев Старши учител 8А,8В,8Г,10А,10Б,10В,10Г,12Б 0877558414
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Росица Лазарова Станкова Старши учител 8Г,11Г,12Г 0898788586

Фатме Исмаилова Дурльова Учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7Б,7В,7Г 7В клас
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Елица Емилова Калинска Учител 5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г,7А,7Б 7В,7Г,10В,10Г 7Б клас 0899197214

Маргарита Иванова Добрева Старши учител 8А,8Б,8В,8Г,9А,9Б,9В,9Г 10А,10Б,11В,12В 0887750259
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Галина Господинова Гатева Старши учител 8А,8Б,8В,8Г,10А,10Б,10В,10Г 12В 8В клас 0988868137

Маргарита Христова Димитрова Учител 5А,5Б,7А,7Б,7В,7Г,9А,9Б 9В,9Г,11В 11В клас 0897499467
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Светлана Костадинова Чанкова - Стоянова Старши учител 8А,8Б,8В,8Г,9А,9Б,9В,9Г 10А,10Б,10В,10Г,11А,11Б,11В,11Г 12А,12Б,12В,12Г 9В клас 0898720868
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Дияна Кръстева Борисова Старши учител 2А,2Б,5А,5Б,5В,5Г,12А,12Б 12В,12Г 12Г клас 0887417998

Иван Колев Иванов Учител 2В,2Г,3А,3Б,3В,3Г,8А,8Б 8В,8Г 0896658638

Ивета Драгомирова Димова Учител 1В,1Г,6А,6Б,6В,6Г,9А,9Б 9В,9Г 9Б клас 0884884433

Мариян Николаев Хараланов Старши учител 1А,1Б,7А,7Б,7В,7Г,10А,10Б 10В,10Г 7Г клас 0897925738

Радослав Иванов Димитров Старши учител 4А,4Б,4В,4Г,11А,11Б,11В,11Г 11Г клас 0898467009
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Валентин Добрев Тенев Старши учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7Б,7В,7Г 0893312456
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Силвия Малинова Спасова Старши учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7В,8А,8Б,8В,8Г,9А,9Б,9В 9Г,10А,10Б,10В,10Г 0887315660
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Георги Иванов Марков Учител 6А,6Б,6В,6Г,8А,8Б,8В,9А 9Б,9В,9Г,10А,10Б,10В,10Г 10Г клас 0899963880
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Кремена Стефанова Йорданова Старши учител 0897902270
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Миглена Пенева Терзиева Ресурсен учител 089469581

Павлина Славова Павлова Ресурсен учител 0893412952
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Николай Славчев Бонев Училищен психолог 0894542728
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Йорданка Йорданова Донева Логопед 0890515455
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Галин Иванов Господинов Учител 5А,5Б,5В,5Г,6А,6Б,6В,6Г 7А,7Б,7В,7Г,8А,8Б,8В,8Г 9А,9Б,9В,9Г,10А,10Б,10В,10Г 6Г клас 0887522194
Снимка Три имена Длъжност Преподава на Класен на Телефон

Иван Денев Иванов Заместник-директор учебна дейност 8Г,9Г,10Г 0894546989
Back to Top