Прием подготвителна група | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Прием подготвителна група

2024-2025г.

 

Съобщение - Май 2024г.


СЪОБЩЕНИЕ

       Незаети места в Първо средно училище „Свети Седмочисленици“,  гр. Търговище за предучилищна група за учебната 2024/2025 година след първо класиране – 8 (осем) .

 

Председател на комисията:          ……П……

                                               /Боряна Ботева /

 

График на дейностите, сроковете и отговорните лица по приема на деца в първа възрастова група в детските градини и подготвителните групи в училищата на територията на община Търговище за учебната 2024-2025 г. (утвърден със Заповед № РД-З-197/19.02.2024 г. на кмета на община Търговище)

 

 

Back to Top