Клуб на талантливите деца | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Клуб на талантливите деца

Талантите напомниха за себе си

Вълнуваща сбирка проведоха учениците от Клуба на талантливите деца – гимназиален етап. В началото талантите напомниха за себе си, за своите успехи и амбиции, за областите, в които са сред най – добрите.

Сбирката започна с играта „Барометър“, който измери климата на нашия екип и има за цел, освен да „разчупи ледовете“, и да разкрие общото настроение. Разбира се, върху показанията на барометъра се отрази приповдигнатото и динамично настроение на талантите.

Тъй като работата в един екип не винаги се отличава с хармонични отношения, защото често някой много бързо подхвърля някоя необмислена дума, в напрегнатата ситуация настроението ескалира бързо и бързо започва да се води безсмислен спор, затова в упражнението „Диаграма с оси“ участниците илюстрираха с примери какво означава  „Съвместна работа на екипа“ и нанесоха тези примери в координатната система на диаграмата. Тя има цел да се научим да поставяме точно правилата на играта.

Всеки екип има нужда от различни правила. Талантите изясниха своите - Златното правило е: „Твърде откровеното и твърде уважителното са толкова вредни, колкото и липсата им!“

В играта  „Съвет на вождовете“ в която всеки игра според характера си и според житейския си опит, разделени на отбори, всеки екип намери подходящ начин за най – кратко време да пренесе сборник с учебни материали, като имат право да го държите само с химикалки и моливи, а всеки участник може да използва само един такъв.

В края на сбирката младите таланти получиха Дневник на успешния лидер – Модел за целеполагане.

Св.Чанкова

Клуб по интереси за деца с изявени дарби

През месец май 2018 г. в Първо средно училище „Свети Седмочисленици“ гр. Търговище се учреди  Клуб по интереси за деца с изявени дарби.

За негови членове бяха поканени 106 ученици, постигнали успехи и класирани от първо до трето място включително в общоградски, регионални, национални, международни и др. състезания и конкурси, в различни области на науката, изкуството и спорта.

Целите на новоучредения клуб са да дава възможност за активен обмен на полезна и значима за членовете му информация; да подпомага и улеснява комуникацията и връзката с други аналогични клубове от града, региона, страната и др.; да улесни процеса на приобщаване и увличане на други надарени деца.

Клубът ще функционира като три независими една от друга секции: секция Начален етап, секция Прогимназиален етап и секция Гимназиален етап. В Секция Начален етап се оформят направление Изкуства, направление Природоматематически науки и направление Хуманитарни науки. В секциите Прогимназиален и Гимназиален етап се оформят направление Науки и направление Изкуства

Членуването в клуба е доброволно, и дава възможност за свободно влизане и излизане от него. Критерии за членство са ученик в Първо СУ през съответната учебна година и постигнати успехи и класиране от първо до трето място включително в общоградско, регионално, национално, международно и др. състезание и/или конкурс.

За дейността си клубът ще информира чрез специално създадена секция на официалния сайт на училището.

Клубът планира да разгърне дейността си през учебната 2018/2019 г.

Обедно меню

Закуски

Back to Top

Референции