Клуб на талантливите деца | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Клуб на талантливите деца

Клуб по интереси за деца с изявени дарби

През месец май 2018 г. в Първо средно училище „Свети Седмочисленици“ гр. Търговище се учреди  Клуб по интереси за деца с изявени дарби.

За негови членове бяха поканени 106 ученици, постигнали успехи и класирани от първо до трето място включително в общоградски, регионални, национални, международни и др. състезания и конкурси, в различни области на науката, изкуството и спорта.

Целите на новоучредения клуб са да дава възможност за активен обмен на полезна и значима за членовете му информация; да подпомага и улеснява комуникацията и връзката с други аналогични клубове от града, региона, страната и др.; да улесни процеса на приобщаване и увличане на други надарени деца.

Клубът ще функционира като три независими една от друга секции: секция Начален етап, секция Прогимназиален етап и секция Гимназиален етап. В Секция Начален етап се оформят направление Изкуства, направление Природоматематически науки и направление Хуманитарни науки. В секциите Прогимназиален и Гимназиален етап се оформят направление Науки и направление Изкуства

Членуването в клуба е доброволно, и дава възможност за свободно влизане и излизане от него. Критерии за членство са ученик в Първо СУ през съответната учебна година и постигнати успехи и класиране от първо до трето място включително в общоградско, регионално, национално, международно и др. състезание и/или конкурс.

За дейността си клубът ще информира чрез специално създадена секция на официалния сайт на училището.

Клубът планира да разгърне дейността си през учебната 2018/2019 г.

ПРОТОКОЛ

от учредяването на Клуб по интереси за деца с изявени дарби

            Днес, 28.05.2018 г., в Първо средно училище „Свети Седмочисленици“ гр. Търговище се проведе общо събрание за учредяване на  Клуб по интереси за деца с изявени дарби.

            Присъстваха 106 ученици, постигнали успехи и класирани от първо до трето място включително в общоградски, регионални, национални, международни и др. състезания и конкурси, в различни области на науката, изкуството и спорта.

            Цели на клуба:

 • Активен обмен на полезна и значима за членовете му информация
 • Комуникация и връзка с други аналогични клубове от града, региона, страната и др.
 • Приобщаване и увличане на съученици, познати и приятели.

Решения:

1.Клубът функционира като три независими една от друга секции:

 • Секция Начален етап
 • Секция Прогимназиален етап
 • Секция Гимназиален етап

2.В Секция Начален етап се оформят направленията:

 • Направление Изкуства
 • Направление Природоматематически науки
 • Направление Хуманитарни науки

3.В секциите Прогимназиален и Гимназиален етап се оформят направленията:

 • Направление Науки
 • Направление Изкуства

4.Членуването в клуба и доброволно, и дава възможност за свободно влизане и излизане от него.

5.Критерии за членство:

 • Да си ученик в Първо СУ през съответната учебна година
 • Да си постигнал успехи и класиране от първо до трето място включително в общоградско, регионално, национално, международно и др. състезание и/или конкурс

6.За дейността си клубът ще информира чрез специално създадена секция на официалния сайт на училището.

7.Клубът планира да разгърне дейността си през учебната 2018/2019 г.

Приложен е списък на учредителите с лични подписи.

Св. Чанкова

 

СЕКЦИЯ НАЧАЛЕН ЕТАП

НАПРАВЛЕНИЕ ИЗКУСТВА

1.

Ева Мирославова Русева

ПГ

 

2.

Теодора Михайлова Долапчиева

1 В

 

3.

Ралица Емилова Стойчева

1 Г

 

4.

Гимез Танер Ахмедова

2 Б

 

5.

Габриела Валентинова Добрева

2 Б

 

6.

Божидар Радославов Иванов

2 Б

 

7.

Красимира Асенова Ковачева

2 Б

 

8.

Еля Алтанаева Ахмедова

2 Б

 

9.

Михаела Николаева Станимирова

2 Б

 

10.

Елена Добрева Добрева

2 В

 

11.

Дефне Алджан Мустафа

3 Г

 

12.

Ерен Ялчън Исмаил

3 Г

 

13.

Рад Валери Георгиев

3 Г

 

14.

Ебру Хайрединова Ибрахимова

3 Г

 

15.

Ниляй Кенанова Шабанова

4 В

 

16.

Теодора Мирославова Русева

4 В

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ

17.

Кейджан Кадретин Кадир

1 А

 

18.

Еге Недим Мюслюм

1 А

 

19.

Къванч Шенолов Османов

1 А

 

20.

Исмет Бейсим Рафет

1 А

 

21.

Хиляй Сейханова Мустафова

1 А

 

22.

Божидар Божидаров Крумов

1 А

 

23.

Габриел Хасан Мехмед

2 А

 

24.

Никола Деянов Йорданов

2 Б

 

25.

Исмаил Хасанов Исмаилов

2 Б

 

26.

Елена Георгиева Райкова

2 В

 

27.

Мартин Максимов Йорданов

4 Г

 

28.

Гала Тодорова Ангелова

3 Б

 

29.

Божидар Мирославов Александров

3 Г

 

30.

Никола Лонг Чан

4 В

 

31.

Владимир Емилов

4 В

 

32.

Божидар Димитров Димитров

4 Г

 

33.

Виктория Трифонова Трифонова

4 Г

 

НАПРАВЛЕНИЕ ХУМАНИТАРЕН

34.

Златна Георгиева Стойнова

2 А

 

35.

Галина Маринова Илиева

2 А

 

36.

Александра Мирославова Стоянова

2 А

 

37.

Марияна Николаева Григорова

2 А

 

38.

Ивайла Ивайлова Чолакова

2 А

 

39.

Теодор Станчев Ганчев

2 Б

 

40.

Алекс Колев Колев

2 Б

 

41.

Селин Севгинова Исмаилова

2 Б

 

42.

Даниел Савов Вълчанов

2 Б

 

43.

Елиа Деянова Пантева

2 Б

 

44.

Весела Стефанова Стефанова

2 Г

 

45.

Марина Илиева Неделчева

2 Г

 

46.

Кристиан Валентинов Тенев

2 Г

 

47.

Александър Петров Петров

3 Б

 

48.

Георги Красимиров Георгиев

3 Б

 

49.

Иван Кирилов Събев

3 Б

 

50.

Константин Стефанов Куцаров

3 Б

 

51.

Мелда – Низ Метинова Зекериева

3 В

 

52.

Йордан Даниелов Аврамов

3 В

 

53.

Дуйгу Адем Ибрям

3 В

 

54.

Симеон Андрианов Станоев

3 В

 

55.

Габриела Николаева Маркова

3 Г

 

56.

Никифор Станиславов Петров

3 Г

 

57.

Калоян Пламенов Доманов

3 Д

 

СЕКЦИЯ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

НАПРАВЛЕНИЕ НАУКИ

58.

Атила Шенолов Османов

5 Б

 

59.

Тилия Димчева Димова

5 Г

 

60.

Радина Галинова Методиева

5 Г

 

61.

Виктор Стойчев

5 Г

 

62.

Димитър Димитров

5 Г

 

63.

Пламен Гичев Димитров

5 Г

 

64.

Емили Александрова

6 В

 

65.

Калина Николаева Николова

6 В

 

66.

Елица Петрова Бончева

7 Б

 

67.

Ралица Валентинова Добрева

7 Г

 

68.

Ангел Иванов

7 Г

 

НАПРАВЛЕНИЕ ИЗКУСТВА

69.

Мустафа Наумов

6 В

 

70.

Иван Йорданов Иванов

6 Б

 

71.

Стефан Стефанов

6 Б

 

72.

Ерай Ахмедов

6 Б

 

73.

Свилена Димитрова Захариева

6 В

 

74.

Йоан Найденов

6 В

 

75.

Симона Ангелова

6 В

 

76.

Мелиса Ахмедова

6 Г

 

77.

Василена Чавдарова

6 Г

 

78.

Димитър Зурлев

7 Б

 

79.

Иван Маринов

7 В

 

80.

Антоан Антонов

7 Г

 

81.

Асен Чакъров

5 Б

 

82.

Диана Христова Атанасова

5 Б

 

СЕКЦИЯ ГИМНAЗИАЛЕН ЕТАП

НАПРАВЛЕНИЕ НАУКИ

83.

Пресиян Ивалинов Кръстев

8 А

 

84.

Александър Антонов Антонов

8 А

 

85.

Християна Бориславова Калбурджиева

8 А

 

86.

Петър Любомиров Михайлов

8 А

 

87.

Айтен Илкянова Мехмедова

8 Б

 

88.

Елинор Георгиева Георгиева

9 А

 

89.

Елис Танер Хамза

9 А

 

90.

Александра Огнянова Александрова

9 А

 

91.

Йоскан Шенолов Ахмедов

9 А

 

92.

Наталия Емилова Сиракова

10 А

 

93.

Христо Иванов Христов

11 А

 

94.

Мая Николаева Николова

11 А

 

95.

Димана Ангелова

11 Б

 

НАПРАВЛЕНИЕ ИЗКУСТВА

96.

Жанет Галинова Ганева

8 В

 

97.

Гергана Димитрова Димитрова

8 Б

 

98.

Даяна Николаева Иванова

9 А

 

      99.

Нихал Ниязиева Сюлейманова

9 А

 

100.

Сехер Ахмедова Мехмедова

10 Г

 

101.

Дариана Николаева Трифонова

10 Г

 

102.

Никол Георгиева Руменова

10 Б

 

103.

Марина Димитрова Станева

10 Б

 

104.

Теодора Николова Йотова

11 А

 

105.

Гергана Радославова Пейчева

11 Б

 

106.

Серай Нурхан Фикри

11 Б

 

Обедно меню

Back to Top