Родителски срещи | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Родителски срещи

11.09.2023

График на родителските срещи за месец септември 2023 година

Клас

Дата на провеждане

Час на провеждане

Място

на провеждане

I

21.09.2023г.

17:30

Класни стаи

II

18.09.2023г.

17:30

Класни стаи

III

18.09.2023г.

17:30

Класни стаи

IV

19.09.2023г.

17:30

Класни стаи

V

18.09.2023г.

17:30

Класни стаи

VI

VIa клас

19.09.2023г.

25.09.2023г.

17:30

17:30

Класни стаи

Класна стая

VII

VII г клас

19.09.2023г.

20.09.2023г.

17:30

17:30

Класни стаи

Кабинет 108

VIII

18.09.2023г.

17:30

Класни стаи

IX

19.09.2023г.

17:30

Класни стаи

X

20.09.2023г.

17:30

Класни стаи

XI

20.09.2023г.

17:30

Класни стаи

XII

20.09.2023г.

17:30

Класни стаи

 

 

 

02.09.2022

График за провеждане на родителски срещи в началото на учебната 2022-2023 година в Първо СУ „Св.Седмочисленици“ по класове:

 

Клас

Дата

Час

Място на провеждане

При валеж

     07.09.2022 г.   

 17.30ч.

кабинет 201

 

07.09.2022 г.

17.30ч.

кабинет 202

 

07.09.2022 г.

17.30ч.

кабинет 203

 

07.09.2022 г.

17.30ч.

кабинет 204

 

19.09.2022 г.

17.30ч.

кабинет 205

 

19.09.2022 г.

17.30ч.

кабинет 303

 

19.09.2022 г.

17.30ч.

кабинет 206

 

19.09.2022 г.

17.30ч.

кабинет 301

 

12.09.2022 г.

18.00ч.

кабинет 306

 

12.09.20222 г.

18.00ч.

кабинет 307

 

12.09.2022 г.

18.00ч.

кабинет 312

 

12.09.2022 г.

18.00ч.

кабинет 310

 

20.09.2022 г.

17.30ч.

кабинет 308

 

20.09.2022 г.

17.30ч.

кабинет 309

 

20.09.2022 г.

17.30ч.

кабинет 304

 

20.09.2022 г.

17.30ч.

  кабинет 305  

 

13.09.2022 г. 17.30ч кабинет 212  

13.09.2022 г. 17.30ч кабинет 409  

13.09.2022 г. 17.30ч кабинет 319  

13.09.2022 г. 17.30ч кабинет 318  

21.09.2022 г. 17.30ч кабинет 401  

21.09.2022 г. 17.30ч кабинет 403  

21.09.2022 г. 17.30ч кабинет 317  

21.09.2022 г. 17.30ч Конферентна зала  

20.09.2022 г. 18.00ч кабинет 110  

20.09.2022 г. 18.00ч кабинет 419  

20.09.2022 г. 18.00ч кабинет 413  

20.09.2022 г. 18.00ч кабинет 108  

14.09.2022 г. 17.30ч кабинет 410  

14.09.2022 г. 17.30ч кабинет 209  

14.09.2022 г. 17.30ч кабинет 416  

14.09.2022 г. 17.30ч кабинет 316  
20.09.2022 г. 17.30ч

кабинет 405

 
20.09.2022 г. 17.30ч

кабинет 411

 
20.09.2022 г. 17.30ч

кабинет 313

 
20.09.2022 г. 17.30ч

кабинет 106

 
10а 20.09.2022 г. 17.30ч

кабинет 406

 
10б 20.09.2022 г. 17.30ч

кабинет 211

 
10в 20.09.2022 г. 17.30ч

кабинет 311

 
10г 20.09.2022 г. 17.30ч

кабинет 412

 
11а 26.09.2022 г. 17.30ч

кабинет 210

 
11б 26.09.2022 г. 17.30ч

кабинет 407

 
11в 26.09.2022 г. 17.30ч

кабинет 418

 
11г 26.09.2022 г. 17.30ч

кабинет 316

 
12а 20.09.2022 г. 17.30ч

кабинет 213

 
12б 20.09.2022 г. 17.30ч

кабинет 408

 
12в 20.09.2022 г. 17.30ч

кабинет 104

 
12г 20.09.2022 г. 17.30ч

кабинет 209

 

01.09.2020

График за провеждане на родителски срещи в началото на учебната 2020-2021 година в Първо СУ „Св.Седмочисленици“ по класове

 

Клас

Дата

Час

Място на провеждане

При валеж

2.09.2020

17.30ч.

Училищен двор

 

2.09.2020

17.30ч.

Училищен двор

 

3.09.2020

17.30ч.

Училищен двор

 

3.09.2020

17.30ч.

Училищен двор

 

24.09.2020

17.30ч.

Училищен двор, актова зала

 

24.09.2020

17.30ч.

Училищен двор, актова зала

 

24.09.2020

17.30ч.

Училищен двор, актова зала

 

24.09.2020

17.30ч.

Училищен двор, актова зала

 

16.09.2020

17.30ч.

Училищен двор, актова зала

 

16.09.2020

17.30ч.

Училищен двор, актова зала

 

16.09.2020

17.30ч.

Училищен двор, актова зала

 

16.09.2020

17.30ч.

Училищен двор, актова зала

 

11.09.2020

17.30ч.

Училищен двор, актова зала

 

11.09.2020

17.30ч.

Училищен двор, актова зала

 

11.09.2020

17.30ч.

Училищен двор, актова зала

 

11.09.2020

17.30ч.

Училищен двор, актова зала

 

14.09.2020

17.00ч.

Пред училище

 

14.09.2020

17.00ч.

Зад физ.салон

 

14.09.2020

17.00ч.

Открита кл.стая

 

14.09.2020

17.00ч.

До открита кл.стая

 

15.09.2020

17.00ч.

Пред училище

 

15.09.2020

17.00ч.

Зад физ.салон

 

15.09.2020

17.00ч.

Открита кл.стая

 

15.09.2020

17.00ч.

До открита кл.стая

 

16.09.2020

17.00ч.

Пред училище

 

17.09.2020

17.00ч.

Зад физ.салон

 

16.09.2020

17.00ч.

Открита кл.стая

 

16.09.2020

17.00ч.

До открита кл.стая

 

14.09.2020

18.00ч.

Пред училище

 

14.09.2020

18.00ч.

Зад физ.салон

 

14.09.2020

18.00ч.

Открита кл.стая

 

14.09.2020

18.00ч.

До открита кл.стая

 

17.09.2020

17.00ч.

Пред училище

 

17.09.2020

17.00ч.

Зад физ.салон

 

16.09.2020

18.00ч.

Открита кл.стая

 

17.09.2020

17.30ч.

До открита кл.стая

 

10а

18.09.2020

18.00ч.

Пред училище

 

10б

18.09.2020

18.30ч.

Зад физ.салон

 

10в

18.09.2020

18.30ч.

Открита кл.стая

 

10г

18.09.2020

17.00ч.

До открита кл.стая

 

11а

18.09.2020

18.30ч.

Пред училище

 

11б

18.09.2020

17.00ч.

Зад физ.салон

 

11в

23.09.2020

18.30ч.

Открита кл.стая

416 кабинет

11г

24.09.2020

18.30ч.

До открита кл.стая

317 кабинет

12а

24.09.2020

18.00ч.

Пред училище

210 кабинет

12б

23.09.2020

18.00ч.

Зад физ.салон

110 кабинет

12в

23.09.2020

18.30ч.

Открита кл.стая

417 кабинет

 

 

 

 

 

 

 

30.08.2019

На 12.09.2019г. от 17.30 ч. в Първо СУ "Св.Седмочисленици" ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VIII клас.

30.08.2019

На 11.09.2019г. от 17.30 ч. в Първо СУ "Св.Седмочисленици" ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от V клас.

07.09.2018

На 12.09.2018г. от 17.30 ч. в Първо СУ "Св.Седмочисленици" ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от V клас.

Back to Top