Прием в 11 клас | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Прием в 11 клас

2020 - 2021 година

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности (публ. 30.08.2019 г.)

 

График на дейностите по приемането на ученици в XI клас по държавен план прием за учебната 2020/2021г. в Първо СУ „Св.Седмочисленици“

 

Подаване на документи за участие в приема на ученици

03 – 07 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране

или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22 юли 2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23 юли 2020 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24 – 27 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03 август 2020 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

до 10 септември 2020 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 14.09.2020  г. вкл.

 

Документи се приемат във фоайето на на II етаж на училището всеки работен ден от графика от 8, 00 часа до 17, 00 часа.

Обедно меню

Закуски

Back to Top