Дейности

20 Декември2017

Наши съграждани, представители на изобразителното изкуство, прославили родното ни място в родината и в чужбина

Един от необичайните часове на III б клас по Човекът и обществото в картинната галерия „ Никола Маринов“ на тема: Наши съграждани, представители на изобразителното изкуство, прославили родното ни място в родината и в чужбина.

С помощта на художника  Цончо Денев и г-жа Трендафилова, учениците се запознаха с творби на художниците: Деян Йорданов, Йордан Йорданов, Ирина Стоянова, Кирил Батенбергски, Ангел Гаджев, Цончо Денев, Димитър Костадинов, Николай Ангелов, Румен Райнов, Татяна Трендафилова, Тодор Тодоров, Илия Иванов, Яна Любенова, Стефан Митефф, Нели Чолакова, Пламен Проданов, Ивелин Климентов, Александър Христов, Галина Абаджимаринова, Валентина Бонева, Сашо Николов, Er. Nacte Nasimo, Иван Рашков, Диана Миланова, Сава Моллов, Пенка Асенова, Станьо Станев и Диана Ангелова. Запознаха се и с образци на дърворезба и малка пластика.

Със задоволство учениците разбраха, че между тях е и бивш ученик на IСУ „Св. Седмочисленици“  ( Er. Nacte Nasimo), прославил родното ни място и извън пределите на България със своите графити.

Вдъхновени застанаха за снимка за спомен пред картината, развълнувала ги най-много.

Back to Top