Добри практики

29 Април2022

Бинарен урок възпитава естетически развити личности

Бинарен урок на тема „Естетически измерения на света“ проведоха учениците от 9 „В“ клас. В контекста на учебната програма по философска етика, с преподавател Св. Чанкова, учениците беседваха върху основните категории - естетически вкус, красиво-грозно, възвишено-ниско и тяхното присъствие в ежедневието ни.

С помощта на произведения на изкуството, изучавани по изобразително изкуство, с преподавател С. Малинова, учениците коментираха символи и знаци, както и тяхната роля в живота на личността и обществото. В края на часа учениците изработиха пано, в което визуализираха естетическите вибрации на своите лични имена.

Back to Top