Добри практики

29 Април2022

Агресията е оръжието на слабия

„Агресията е оръжието на слабия“ е изводът, около който се обединиха учениците от 8-мите класове, след като преминаха обучение на тема „Разрешаване на конфликти и проблеми“. Обучението се проведе в часовете по философия с преподавател Св. Чанкова и с помощта на специалисти от Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център в Търговище.

В хода на урока участниците беседваха върху същността и формите на агресия, конфликт и тормоз; търсиха причини, позитиви и негативи в поведението; предлагаха пътища за справяне. Всички се забавляваха в проведените игри за осъзнаване и справяне в конфликтни ситуации, осъзнавайки по този начин сериозността на проблема.

Back to Top