Добри практики

26 Март2022

Ученици дискутираха правата на човека

Проблемът за правата на човека и защитата им разискваха учениците от 11а клас днес. Гост в часа по гражданско образование беше съдия Бисера Максимова от Окръжен съд - Търговище. Срещата се проведе в контекста на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Лекторът предизвика дискусия с филм на Европейския съд по правата на човека /ЕСПЧ/, в който се представят възникването и функционирането на ЕСПЧ, както и случаи, по които съдът се е произнесъл с осъдителни решения. Особено интересно за младите хора беше да чуят казуси от практиката на съдия Максимова. Те проявиха жив интерес, задаваха въпроси, искаха уточнения и търсеха справедливост.

Back to Top