Добри практики

19 Януари2021

Малките читатели на училищната библиотека

Във връзка с изпълнение на заложените дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“ и жадни за нови знания и второкласниците от I СУ "Св. Седмочисленици" се запознаха с училищната библиотека. Децата бяха нетърпеливи и едва дочакаха да се върнат отново в училище след обучението от разстояние в електронна среда. Интересните книжки веднага ги плениха с интересни истории и красиви илюстрации. Това мотивира децата да продължат практиката си да представят интересна книжка, която са прочели пред класа. Така училищната библиотека се сдоби с най- ревностните си читатели.

Back to Top