Добри практики

17 Ноември2020

Дебат за толерантността водиха в Първо СУ „Св.Седмочисленици“

Гимназисти от Първо СУ „Св.Седмочисленици“ инициираха дебат за толерантността по повод 16 ноември - Международен ден на толерантността. В диспута се включиха три отбора - посланиците на Европейския парамент, доброволци от Червения кръст и зрелостници. Водещ бе Светла Радева – главен учител и преподавател по английски език.

Екипите имаха за задача да си представят как техен съученик, опитвайки се да се приобщи към класа, раздава банкноти, които е „взел“ от родителите си. Когато разбира, семейството провежда разговор, за да уточни причините за тези действия. Доводите му не се приемат и следва наказание: един месец без телефон и без джобни.

Казусът раздели участниците на „атакуващи“ и „опоненти“. Обсъдени бяха спорни въпроси като: „Финансовата облага – знак за фалшиво приятелство“; „Колко струва приятелството?“, „Доколко сме и доколко се правим на толерантни?“ и „Как би реагирал толерантният човек в някоя от позициите в казуса – на момчето, на съучениците му, на родителите му?“. 

Отборите демонстрираха добра подготовка, увереност и умения да анализират проблемни ситуации. 

„Видяхме един много динамичен дебат, който приключи с оспорвана дискусия и доказа, че нашите ученици са информирани, активни и толерантни“ - сподели мнение гл. учител Кремелита Бонева.

На финала, всеки от участниците намери отговор на въпроса: Доколко нашата толерантност е реална и доколко – привидна“.

Back to Top