Съобщения

13 Ноември2020

Анкета относно редуване на присъствено обучение и ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда)

Уважаеми родители!

На основание т.3 и т.4 от Заповед №РД 09-3158/11.11.2020г. на министъра на МОН, и във връзка със следната ситуация в Първо СУ:

  • нарастване на броя на отсъстващите учители - към настоящия момент  - 9
  • ученици с Covid - 19 - 2
  • ученици под карантина - 17
  • ученици подали заявление за преминаване в ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда) - над 220

с цел превенция на разпространяването на вируса и подобряване на организацията на учебния процес, предлагаме редуване на присъствено обучение и ОРЕС в прогимназиален и гимназиален етап и само присъствено за начален етап.

Предлагаме евентуален график на часовете до коледната ваканция. 

Сега проучваме Вашето мнение за следващите две седмици - 16.11 - 27.11.2020г.

Моля последвайте линк-а и гласувайте в срок до 14.00 часа.

https://forms.gle/F468EemH7DBMZVjC9

Back to Top