Дейности

03 Ноември2020

Стремеж към общо благо и щастие

Във връзка с изпълнение на заложените дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“ и с цел отбелязване на Деня на народните будители - 1 ноември, учениците от шести клас на Първо СУ „Св. Седмочисленици“ проведоха дискусия на тема:  „Будителите преди и сега“. Учениците представиха презентации и споделиха своите идеи за изключителното значение на будителите в миналото, но и особено в тревожното настояще, в което живеем. Те аргументираха тезата, че будителството днес се състои предимно в действия за утвърждаване на доброто, за постигане на обич и взаимопомощ в човешките отношения и стремеж към общо благо и щастие.

Back to Top