Съобщения

10 Септември2020

Съобщение

Уважаеми ученици!

Уважаеми родители!

Информираме Ви за създадената организация за пребиваване и придвижване в Първо СУ „Св.Седмочисленици“ на 15.09.2020г.

За I и V клас – от 8:50 ч. до 9:20 ч. ще се проведе тържество в двора на училището. От 9:30 ч. до 10:15 ч. ще се проведе Час на класа.

За II, III и IV клас – от 8:15 ч. до 9:00 ч. ще се проведе Час на класа.

За VI и VII клас – от 10:30 ч. до 11:15 ч. ще се проведе Час на класа.

За VIII и XII клас – от 11:00 ч. до 11:15 ч. ще се проведе тържество на двора на училището. От 11:20 ч. до 12:00 ч. ще се проведе Час на класа.

За IX, X и XI клас – от 13:00 ч. до 13:40 ч. ще се проведе Час на класа.

Освен Час на класа други учебни часове на 15.09.2020г. няма да се провеждат.

Във връзка с предприетите мерки за предотвратяване разпространението на COVID – 19 e препоръчително да не се внасят цветя в училище.

Родители в двора и сградата на училището не се допускат, с изключение на родители на ученици от първи клас, които могат да присъстват на тържеството в двора, след което изчакват децата си пред главния портал!

 

КАБИНЕТИ:

Клас

Кабинет

Клас

Кабинет

Клас

Кабинет

Клас

Кабинет

ПГ

109 - ПГ

312

210

316

201

307

316

10а

213

202

304

408

10б

408

203

305

317

10в

211

204

306

412

10г

406

308

110

409

11а

410

309

417

211

11б

209

205

419

311

11в

416

206

108

411

11г

317

310

213

108

12а

210

303

410

407

12б

110

301

406

419

12в

417

 

Режим на придвижване на учениците към класните стаи:

1а,б класове влизат през главния вход на училището и по западното стълбище се придвижват до кабинетите на 2 етаж.

1в, г класове влизат през входа откъм столовата и по източното стълбище се придвижват до кабинетите на 3 етаж.

2а, б класове влизат през входа откъм столовата и по източното стълбище се придвижват до кабинетите на 3 етаж.

2в, г класове влизат през входа откъм столовата и по източното стълбище се придвижват до кабинетите на 2 етаж.

3б, в влизат през главния вход, качват се по западното стълбище до 3 етаж и продължават по коридора до съответните кабинети.

3а, г класове влизат през входа откъм столовата и по източното стълбище се придвижват до кабинетите на 3 етаж.

4б, в влизат през главния вход, качват се по западното стълбище до 3 етаж и продължават по коридора до съответните кабинети.

4а, г класове влизат през входа откъм столовата и по източното стълбище се придвижват до кабинетите на 3 етаж.

5а и 5г класове влизат през главния вход на училището.

5б и 5в класове влизат през входа откъм столовата.

6а, г класове влизат през входа откъм столовата и се качват към кабинетите по график по източното стълбище до втори етаж.

6б, в класове влизат през входа откъм столовата и се качват към кабинетите по график по източното стълбище до четвърти етаж.

7а,в класове влизат през главния вход, качват се по западното стълбище до 3 етаж и продължават по коридора до съответните кабинети.

7б, г класове влизат през главния вход, качват се по западното стълбище до 4 етаж и продължават по коридора до съответните кабинети.

8а, г класове влизат през главния вход, качват се по западното стълбище до 4 етаж и продължават по коридора до съответните кабинети.

8б класове влизат през входа откъм столовата и се качват  по източното стълбище до 2 етаж.

8в класове влизат през входа откъм столовата и се качват  по източното стълбище до 3 етаж.

9а влизат през входа откъм столовата и влизат в кабинет 108.

9б влизат през главния вход, качват се по западното стълбище до 4 етаж и продължават по коридора до съответните кабинети.

9в влизат през главния вход, качват се по западното стълбище до 4 етаж и продължават по коридора до съответните кабинети.

9г влизат през входа откъм столовата и се качват по източното стълбище до 3 етаж.

10а влизат през входа откъм столовата и се качват  по източното стълбище до 2 етаж.

10б влизат през главния вход, качват се по западното стълбище до 4 етаж и продължават по коридора до съответните кабинети.

10в влизат през входа откъм столовата и се качват  по източното стълбище до 2 етаж.

10г влизат през главния вход, качват се по западното стълбище до 4 етаж и продължават по коридора до съответните кабинети.

11а влизат през главния вход, качват се по западното стълбище до 4 етаж и продължават по коридора до съответните кабинети.

11б влизат през входа откъм столовата и се качват  по източното стълбище до 2 етаж.

11в влизат през главния вход, качват се по западното стълбище до 4 етаж и продължават по коридора до съответните кабинети.

11г влизат през входа откъм столовата и се качват  по източното стълбище до 3 етаж.

12а влизат през входа откъм столовата и се качват  по източното стълбище до 2 етаж.

12б влизат през входа откъм столовата към 110 кабинет.

12в влизат през главния вход, качват се по западното стълбище до 4 етаж и продължават по коридора до съответните кабинети.

Напускането на сградата става в обратна посока от учебните кабинети към съответните изходи по същите маршрути!

 

Back to Top