Съобщения

27 Май2020

КОНКУРС ЗА ЕЖЕГОДНАТА НАГРАДА НА ИМЕТО НА НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ – ВЪЗПИТАНИК НА IСУ

ФИРМА „ДИПОНИКС“ И IСУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“

ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА ЕЖЕГОДНАТА НАГРАДА НА ИМЕТО НА НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ – ВЪЗПИТАНИК НА IСУ

РЕГЛАМЕНТ:

·         Право на участие имат всички ученици от гимназиален етап в Първо СУ.

·         Участниците представят есе на тема „Моето училище“.

·         Всеки автор може да участва с една творба, непубликувана до този момент.

·         Към всяко есе да бъде приложена следната информация:

трите имена;
клас;
телефон за връзка;
е-mail.
Краен срок за изпращане на есето – 10.06.2020г. на е-mail: keri59@abv.bg  /за конкурса „Николай Димитров“/

КЛАСИРАНЕ:

·         Художествени качества на есето.

·         Трайни интереси и постижения на автора в областта на изкуствата, спорта и др., доказани с копия на грамоти, сертификати и др.

·         Доказани личностни качества с препоръка от учител от I СУ.

Препоръката и копията се представят при поискване в срок до 11.06.2020г.

НАГРАДАТА ЗА 2019/2020г. Е КОЛЕКЦИЯ ЛУКСОЗНИ ИЗДАНИЯ НА КНИГИ.

Back to Top