Съобщения

29 Април2020

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания в VIII клас

Уважаеми ученици и родители, моля запознайте се с информация, касаеща приема на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, публикувана на сайта на РУО Търговище.

Към новината ----->

Back to Top