Съобщения

31 Март2020

График на часовете за дистанционно обучение в Първо СУ от 1.04.2020 г.

Уважаеми учители, ученици и родители!

От утре 1.04.2020 г. часовете на дигиталното обучение ще се провеждат  за всички ученици 5-12 клас по един график до второ нареждане, с цел диагностика на натоварването във виртуалните класни стаи (ВКС) както следва:

1. 8.30 - 9.00

2. 9.10 - 9.40

3. 9.50 - 10.20

4. 10.30 - 11.00

5. 11.10 - 11.40

6. 11.50 - 12.20

7. 12.30 - 13.00

Back to Top