Добри практики

24 Февруари2020

QR технология в класната стая

Tази година черно-белите правоъгълници, познати за специалистите като QR кодове, са част от учебната работа по Човекът и обществото в четвърти клас. С  помощта на баркодовете учениците овладяват знания по лесен, интересен  и много различен начин.

Процесът на учене е забавен, защото децата сами разработват свои собствени “тайни” и “магически“ кодове, в които са скрити въпроси и отговорите им. Сканирайки кодовете, четвъртокласниците приемат предизвикателствата на своите съученици да разберат въпроса и да му отговорят правилно.

Така, забавлявайки се  да “ловуват” кодове, учениците  придобиват нови знания и умения.

Back to Top