Добри практики

26 Февруари2020

Пътека на добрите дела за Деня на розовата фланелка

По Пътеката на добрите дела минаха децата и учениците днес – в Деня на розовата фланелка - влизайки в училище. Пътеката на добрите дела е направена от Стъпките, които всеки клас прави в усилията си за ограничаване на тормоза и агресията в училище. За тази цел, в час на класа бяха обсъдени същността, проявите и проблемите на неприемливите форми на поведение, след което всяка паралелка написа своето послание за справяне с тормоза и агресията сред децата и учениците.

Инициативата е по идея на ученическия съвет на училището, чиито активисти умело съчетаха Деня на любовта с Деня на розовата фланелка чрез конкурса „Любов и толерантност“. В него участваха шест паралелки, а проектите с които участват са изложени във фоайето на втория етаж на училището. Първенци в категория „Любов и толерантност във форма“ са 10 Б клас, а в категория „Любов и толерантност в цветове“ – 10 В клас.

Back to Top