Добри практики

28 Януари2020

Открит урок по химия

На 23.01.2020г. се проведе открит урок по химия и ООС  на тема „Йонообменни реакции“- упражнение с участието на ученици от 10в клас и преподавател Маргарита Добрева.

Чрез  решаване на логически и експериментални задачи за доказване и разпознаване, те разшириха знанията си за йонообменни реакции и приложението им в практиката, формираха умения за тяхното изразяване.

Урокът е  заложен в плана за квалификационна дейност на училището.

Back to Top