Добри практики

14 Януари2020

Успешна благотворителност

Успешни коледни благотворителни акции отчете ученическия съвет на училището. Събраната сума е 588 лв. и ще бъде използвана за подпомагане на деца от училището, които са в нужда. Да припомним, че част от сумата постъпи като анонимни дарения в специално поставена за целта кутия; част от сумата се събра от акцията „Моята любима играчка“ чрез продажба на употребявани играчки; друга част беше събрана чрез продажба на изработи картички и коледни украшения, а младите предприемачи от 3 „А“ клас дариха сумата от 62 лв.

Back to Top