Дейности

03 Декември2019

Отбелязване на Световния ден за борба с ХИВ/СПИН

Активистите от Ученическия съвет на училището организира поредица от дейности за отбелязване на Световния ден за борба с ХИВ/СПИН. Според заложените в плана на съвета инициативи, подрастващи от новосформираните осми класове се срещнаха с Лидия Панайотова - мл. експерт в РЗИ. Те гледаха късометражния, създаден специално за ученици филм с образователна цел „Като на сън“, който породи бурни дискусии, въпроси и коментари. В края на събитието, поради изострения интерес, експертът обясни процедурата за изследване с бърз тест за ХИВ/СПИН.

Информацията за Световният ден за борба с ХИВ/СПИН беше актуализирана и чрез цветната идея на младите хора от ученическия съвет „Балон срещу въпрос“. Учениците от гимназиален етап можеха да спечелят балон, ако отговорят вярно на въпрос, свързан с начина на предаване на вируса, същността на заболяването, датата 1.XII. и др.

Датата бе отбелязана още с информационен постер с нетрадиционен начин на поднасяне на информация, както и с акция, организирана от РЗИ, за изследване на желаещите с бърз тест за ХИВ/СПИН.

Back to Top