Дейности

22 Ноември2019

Домакин на Национално състезание по природни науки и екология

Ученици от 22 области на страната пристигат в Търговище, за да представят свои проекти в рамките на Националното състезание по природни науки и екология.

Състезанието включва изработване, представяне и защита на проекти от проблематиката на учебните предмети човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Същинската част от състезанието ще се проведе събота и неделя в Първо СУ „Св. Седмочисленици”. В двете възрастови групи – V-VII клас и VIII – XII клас, в два кръга по график ще бъдат представени 52 проекта, подготвени от 95 ученици под ръководството на техните учители. В първия кръг участниците ще представят разработения от тях цялостен проект на постерна сесия (изложба), а във втория кръг проектите ще се представят и защитават публично.

Целта на състезанието е да се осигури възможност на учениците да представят свои авторски идеи и интерпретации по определен проблем, резултати от изследвания в областта на природните науки и екологията, да защитят собствена позиция по актуални за обществото проблеми, да покажат оригинално мислене, както и да обменят идеи помежду си.

Участниците ще бъдат оценявани от Национална комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката. Получената оценка може да послужи на учениците за прием във висши училища при решение на съответните университети.

Организатори на инициативата са Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието в Търговище.

Back to Top