Добри практики

19 Ноември2019

Обучение за справяне с тормоза

Обучение за справяне с тормоза сред подрастващите преминаха учителите от I СУ. Инициативата имаше за цел да опресни знанията и да обогати уменията на педагогическия персонал за справяне с актуалния за обществото ни проблем. Организирано в двете учебни смени според свободното време на учителите, обучението водиха училищните психолози Н.Бонев и Св.Чанкова. Те презентираха пред колегите същността и формите на тормоз, белезите за разпознаване на деца – жертви на тормоз, механизма за справяне и процедурата за действие в случай или съмнение за тормоз. Колегите споделиха личния си опит като преподаватели и родители, като особено обсъждана беше темата за кибертормоза и заплахите, които дебнат децата ни в Интернет. Участниците дискутираха по казуси, които не се различават съществено от реалните ситуации и чуха различни гледни точки и идеи за реагиране. В заключение всички участници получиха материали за работа по темата с учениците си, както и съдействие за използване на извънучилищни специалисти.

Back to Top