Дейности

26 Септември2019

Европейски ден на езиците 2019

На 26. септември учениците от трети и четвърти клас имаха празничен урок по английски език, посветен на Европейския ден на езиците. Техният преподавател Боряна Ботева ги запозна с причините за отбелязването и вече 18-годишната история на този ден, с езиковото многообразие на нашия континент и с езиците и азбуките, официални за Европейския съюз. Часовете бяха изпълнени с различни забавни игри и викторини. Децата споделиха защо е важно да изучават чужди езици, как учат езици и какви други езици биха искали да могат да говорят. Някои от учениците демонстрираха своите начални знания по други езици освен английския, като броиха на тях или казаха думи, които са научили. Децата отговаряха на въпроси за европейски езици, страни и столици, опитваха се да разпознаят различни азбуки.

Основната цел на празничните уроци беше да се повишат интереса и мотивацията на учениците да изучават чужди езици.

Back to Top