Съобщения

16 Септември2019

Започна новата учебна година

С повече първокласници започна новата учебна година в Търговище. За първи път в клас влязоха 501 деца, което е с 28 повече от предходната година.

На добър час пожела кметът д-р Дарин Димитров на всички ученици, учители и родители по време на откриването на новата учебна година в I СУ „Св. Седмочисленици“.

„Това е ден, който всеки си спомня с трепет за родното училище, за първите учители и приятели. Ден, който историческата ни памет е формирала като най-празничен, най-вълнуващ и очакван“, заяви д-р Димитров. Той благодари на преподавателите за тяхната всеотдайност в опазването на традициите на българското образование. „Имате всички основания да бъдете горди с Вашето призвание, защото Вие обучавате бъдещите знаещи и можещи хора на Търговище и България“, допълни градоначалникът.

На всички ученици д-р Димитров пожела любознателност и увереност в усвояването на знания и при полагането на изпити. Той изтъкна колко важно е възрастните да вдъхновяват децата с добрия си пример и да търсят в учителя партньор и съмишленик, който ще подкрепи учениците в професионалното и личностното им израстване.

В I СУ „Св. Седмочисленици“ са вложени близо 32 000 лв. собствени средства на училището. Извършен е ремонт на 2 етаж в сградата, където освен освежаване, са подменени и всички отоплителни тела. Закупено е и оборудване и обзавеждане за различни класни стаи. Записаните ученици са 1206.

Back to Top