Съобщения

20 Ноември2017

"Рисувам за децата на Европа"

Във връзка с предстоящото българското председателство на Съвета на Европейския съюз, учениците от 2а клас в час на класа се запознаха с основните задължения на председателството. След това в часа по изобразително изкуство - ИУЧ, като истински европейски граждани те се подготвиха за конкурса "Рисувам за децата на Европа".

кл. ръководител: Ивайла Иванова

Back to Top