Дейности

01 Юли2019

Обучение за справяне със стреса проведоха учители от Първо СУ

Групово обучение за справяне със стреса проведоха учители от Първо СУ Св.Седмочисленици. Целта беше да се научат да разпознават ежедневния стрес и да изградят умения за справяне с него.

Обучението се проведе във Велико Търново и премина под формата на дискусия. Учителите се запознаха с видовете стрес, симптоматиката и всички онези неща, които водят до повишаване на напрежението на работното място. Те участваха в различни предизвикателства и споделиха най-честите проблеми, съпътстващи ежедневната им работа.

Като причини, които водят до повишаване на стреса те посочиха агресията от страна на ученици и родители, оплакванията, жалбите, документацията, сроковете и проверките.

По време на обучението те усвоиха умения за практическо прилагане и използване на различни техники, подходи и методи за справяне със стреса на работното място.

Back to Top