Дейности

27 Февруари2019

Открит урок по предприемачество

На 21.02.2019г. в Първо средно училище „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище се проведе открит урок по предприемачество в IXг клас. Темата на урока „Видове организационно-управленски структури и тяхното приложение“ предизвика интерес най-вече от практическа гледна точка-да се обяснят, визуализират различните начини за управление на фирма. Урокът беше проведен с паралелка профил „Предприемачество“ и имаше претенции да е експертен.

Представени бяха базисни елементи на организационно-управленски бизнес структури, общи и уникални характеристики, приложимост в микро и макро мащаб. Предимства и недостатъци представени и обяснени за всяка структура показаха, че универсален метод на управление на бизнес не съществува. Организационно-управленските структури в икономически смисъл са гъвкави управленски системи, чиято задача е да отговорят на предизвикателствата на времето и променливите на стопанското развитие.

С личен проект на фирма се включи ученичка от IXг клас, чрез презентация, в която изрази своята концепция на създаване и управление на фирма.

Осъществи се нестандартно провеждане на урока-преподавателят беше асистиран от представител на ученическия екип. С няколко казуса беше включена и публиката в открития урок. Разделянето на учениците на 5 групи се получи естествено, поради петте броя организационно-управленски структури, които бяха представени. Урокът беше съпроводен с музикален фон, който допринесе за по-добър тонус и динамика.

Back to Top