Добри практики

26 Февруари2019

Открито за съдебната власт

В три последователни часа през месец февруари учениците от Ха клас се срещнаха със съдии от Окръжен съд Търговище, за да се запознаят с различните държавни и европейски институции и правата на гражданите.

Първата среща беше със съдия Т. Даскалова, която представи на учениците съдебната система на Република България и как тя функционира. В следващата среща съдия Б. Максимова ги запозна с Международния съд в Хага и същността на неговата дейност. В третата съдия Й. Иванов им разясни различни видове престъпления, обида и клевета и наказанията за тези престъпления. Учениците научиха и за новооткритата „Синя стая“ към Окръжен съд Търговище, предназначена за нуждите на правосъдието при снемане обясненията и показанията на деца.

Срещите със съдиите от Окръжен съд Търговище се оказаха изключително интересни и полезни за младите хора, ориентираха ги в сложната съдебна система и ги накараха да осъзнаят както задълженията, така и правата си като граждани на Република България.

Back to Top