Дейности

14 Януари2019

Креативна класна стая

Учениците от трети «в» клас  учат иновативно и в екип благодарение на въведените в учебния процес лаптопи. Съвременните технологии правят учебните часове по-интересни и вълнуващи. Децата използват интернет с конкретни учебни задачи за проучване, получават удовлетворение да  споделят какво са открили.

Така учебният процес се превръща в интерактивно забавление,  създаващ умения за самостоятелно придобиване на нови знания, за комуникация и сътрудничество.

Back to Top