Добри практики

25 Октомври2018

Да спасим поне едно дърво!

Опазването на околната среда и любовта към природата мотивира децата от IV "a" и VI "г" клас да започнат да събират хартия за рециклиране в края на миналата учебна година и началото на тази. И най- хубавото е, че ги води единствено идеята, че благодарение на тях едно или повече дървета ще бъдат спасени! Учениците предадоха 300 кг. хартия. Сега те пишат в нови тетрадки, които получиха в замяна и всеки ден усещат удовлетворението от това, че са направили добро.

Back to Top