Съобщения

31 Октомври2017

Историята на нашето училище – повод за гордост и източник на вдъхновение

По повод деня на будителите – 1 ноември, всички ученици от новосформираните паралелки в 8 и 9 клас на Първо СУ „Свети Седмочисленици“ бяха запознати с историята на най-старото търговищко школо.

Учителката по история Росица Станкова показа на новите гимназисти уникалната музейна сбирка, изложена във входното фоайе. До ликовете на Светите Седмочисленици всички видяха най-важните дати от училищния летопис. С интерес бяха разгледани различни артефакти – стари класни книги и „ученишки книжки“, уредите по природни науки, които са онагледявали часовете преди години, купите и грамотите.

Интерес предизвикаха старите знамена на гимназията, експонирани във фоайето, които са важна част от символиката на училището. Оригиналът на рибния буквар, поставен в специална витрина, е повод за изключителна гордост и допринася за възрожденския дух на Първа гимназия.

Историята на училище „Свети Седмочисленици“ е повод за гордост и източник на вдъхновение за всички, които учат и работят в него.

Back to Top