Добри практики

21 Септември2018

„Засади дърво за мир”

Днес Първо СУ „Свети Седмочисленици” се включи в световната инициатива „Засади дърво за мир”, по повод Световния ден на мира на ООН, отбелязван на 21 септември. Група ученици от различни класове засадиха три дугласки ели в училищния двор. На събитието присъстваха ученици, учители, представители на местната общественост. Ученик представи накратко инициативата пред присъстващите, а деца от начален етап изработиха от хартия и закачиха на дръвчетата бели гълъби-символ  на мира.

От стартирането на кампанията през 2004 година до момента са засадени повече от 18 милиона дървета, като участващите училища са над 10 000, от всички части на света. Инициативата е начин за подобряване на околната среда и глобалното образование. Събитието акцентира върху значимостта на мира и повишава информираността на децата в училище за важността на дърветата и горите в световен мащаб. Засаждането на дървета символизира надеждата и непрекъснатостта на живота.

Back to Top