Съобщения

30 Октомври2017

Кодиране на Java Script в час по информатика

По време на Европейската седмица на кодирането в час по Информатика природоматематиците от 8 а клас поставиха начало на изучаване на визуалното програмиране. Чрез уроци в сайта code.org на езика Java Script осмокласниците се упражняваха да конструират линейни, разклонени и циклични алгоритми с блокови конструкции. Зад всеки от блоковете се визуализира Java Script код.

А. Хюсеинова 

Ф.Рушудова

Back to Top