Постижения

17 Август2018

Първо СУ „Свети Седмочисленици”: „успешна история”, пример за добра практика и европейско признание за иновативност

Проектът на Първо СУ „Свети Седмочисленици”, озаглавен "Активна, атрактивна и интерактивна европейска е-математика" и осъществен в сътрудничество със седем партньори от европейски училища през периода 2015-2017 година, бе признат и избран за "успешна история" от експертна група към Генерална дирекция "Образование, младеж, спорт и култура” на Европейската комисия. Това ведомство на Комисията отговаря за политиката на ЕС в областта на образованието, културата, младежта, езиците и спорта.

"Примери за успех" са финализирани проекти по Програма „Еразъм+”, които се отличават със своето въздействие, принос към създаването на образователни политики, иновативност, разнообразни и висококачествени резултати, творчески подход към обучението. Проектът е анонсиран на европейско ниво като източник на вдъхновение за други образователни организации. Изборът на нашия проект като „успешна история” беше направен въз основа на строги критерии за качество, уместност, резултати и въздействие на местно, регионално, национално и европейско равнище. Проектът е отбелязан като "пример за добра практика" в Платформата за резултати по Програма "Еразъм +".

Като следствие от този подбор, ще бъде дадена максимална видимост на проекта на различни уебсайтове, в социални медии и при подготовката на документация и презентации за конференции или други събития на най-високо национално и международно ниво.

Училището получи писмо със специални поздрави и благодарности от Дирекцията във връзка с работата си по проекта, като бяха подчертани голямата ангажираност на екипа педагогически специалисти към въвеждането на иновации в образованието, ентусиазмът и висококачествената му работа.

Back to Top