Съобщения

22 Май2018

На вниманието на родителите на седмокласниците!

Уважаеми родители на седмокласници,

На 28 май от 13.00 часа на площада пред Драматичен театър Търговище ще се проведе Панорама на професионалното образование, организирана от РУО Търговище. На форума ще презентират осемте професионални училища от областта, като целта е кандидат-гимназистите да направят информиран избор за бъдещата си професия. За целта ние трябва да създадем организация за участие на седмокласниците в мероприятието. В изпълнение на чл.15 от Наредба №10 за дейностите, ние се нуждаем от вашето съгласие за участие на учениците. След приключване на Панорамата учениците ще се приберат самостоятелно. На 23 май, след изпита учениците ще получат декларациите. Молим ви да ги попълните и да ги изпратите по децата на 28 май.


IСУ"Свети Седмочисленици"

Търговище

Back to Top