Съобщения

27 Октомври2017

Програмирането е забавно!

В часа по околен свят учениците от 2 б клас, участваха в Европейската седмица на кодирането от 7 до 22.10.2017г. Използвайки софтуерът за програмиране, трудолюбивите пчелички, разделени на два екипа въвеждаха инструкции за програмиране на движенията на робота пчела "Bee Bot" до достигане на определена цел - обществени сгради в града – община, болница, полиция, библиотека, музей, училища и ферми и градини на село. При всяко достигане на целта, учениците разказвaха за хората които рaботят там и техните професии.
По забавен начин, чрез правилно зададени прогрaми, учениците успяха да затвърдят знанията си на тема Опознавам селищата в България.
Целта на събитието е да запознае учениците с основните концепции на програмирането, като една от ключовите компетентности на 21 век.

Back to Top