Дейности

29 Март2018

Комплексно занятие на учениците от IX и X клас свързано с отбраната на страната

На 29.03.3028г. в Първо СУ “Св.Седмочисленици”, в изпълнение на Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовка на учениците от средните училища се проведе комплексно занятие във връзка със задължителната подготовка на учениците от IX и X клас, свързана с отбраната на страната. То се проведе със съдействието и организацията на Военно окръжие Търговище.

Курсанти от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” Варна представиха профила на командните кадри за военния и гражданския флот. Последва забавна част, в която учениците усвоиха връзването на морски възли.

Представител на военна полиция представи дейността на служба "Военна полиция" - структура специализирана за опазване на реда и сигурността в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия, и за гарантиране на сигурността на техния личен състав.

На учениците беше представена съвременна военнополицейска екипировка. Те усетиха тежестта на бронежилетката, запознаха се с различни видове снаряжение  и техника.

Back to Top