Дейности

19 Март2018

Консултации за кариерно развитие

Учениците от XIa клас проведоха работна среща с П. Колчевска – кариерен консултант към ЦПЛР – Обединен детски комплекс Търговище.

Младите хора, които се обучават в паралелка с природоматематически профил с интензивно изучаване на Английски език, получиха насочващи ориентири, които да ги подпомогнат в избора на бъдещи образование и професия.

Акцентът беше поставен на критериите за избор, който правят младите хора, върху дефинирането на техните силни и слаби страни.

Back to Top