Добри практики

22 Февруари2018

Урок по дигитално - медийна грамотност посветен на Международния ден за безопасен Интернет

На 22.02.2018г. във 2б клас се проведе урок по дигитално - медийна грамотност. Целта на урока беше, да се насочи вниманието на учениците от 2 б клас към необходимостта от Интернет като средство за търсене на информация, но и да се разкрият рисковете, които крие „неразумното” общуване в реално време. Чрез презентацията „Приятели и непознати”, учениците бяха предизвикани да разискват по различни казуси. Разделени на екипи отговаряха „Какво правя и какво не правя при срещи с непознати онлайн и офлайн“, „Как да проверявам информация в интернет“; „Какви са принципите за комуникация онлайн“; и др. След изтичане на времето всяка от групите представи своя отговор по казуса, а останалите ученици слушаха и добавяха коментари. В края на урока успяха да извлекат основните стъпки, които всеки трябва да следва при среща с непознат на живо или онлайн:

  • Отказва се любезно това, което им се предлага;
  • Ако е онлайн, проверява се дали наистина е човекът, за когото се представя;
  • Разказва се на родител, учител или друг възрастен за случилото се;
  • Ако е онлайн и продължава да ни притеснява, блокираме го;
  • Ако е на живо и продължава да ни притеснява, търсим помощ от най-близкия възрастен или се обаждаме на тел.112.
Back to Top