Covid-19 | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Covid-19

28 Септември2020

18 Септември2020

График за дежурство на учители в целодневна организация на учебния ден за полагане грижа за ученици до 12 години до 18 часа

17 Септември2020

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЪРВО СУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

16 Септември2020

ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ И ПРИДВИЖДАНЕ В КОРИДОРИТЕ И КЛАСНИТЕ СТАИ НА ПЪРВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ТЪРГОВИЩЕ В УСЛОВИЯ НА COVID - 19

16 Септември2020

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН КОМПЛЕКС

16 Септември2020

Мерки по дезинфекция на повърхностите и проветряване и лична хигиена в Първо СУ „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище

10 Септември2020

Училището - максимално безрискова среда

Обедно меню

Закуски

Back to Top