Твоят час | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Твоят час

Име на група Ръководител Програма Първо събитие Второ събитие
Български език и литература 2 клас Ивайла Иванова За събитието
Български език и литература 3 клас Албена Радославова
Български език и литература 1 клас Татяна Кръстева За събитието
Математика 5 клас Галина Костадинова За събитието
Математика 7 клас Тюркян Исуфова
Математика 7.2 Тюркян Исуфова
Химия 11 кл Росица Георгиева За събитието
Български език и литература 7.1 Цветелина Досева
Български език и литература 7.2 Цветелина Досева
ИТ 5 кл Айтен Хюсеинова За събитието
Приключения в англоезичния свят Боряна Ботева
ИТ Академия Фирдес Рушудова
Немски език Даниела Стойкова
Предприемачество 1а Татяна Кръстева За събитието За събитието
Предприемачество 1в Снежанка Митева За събитието За събитието
Шарени пръсти Емилия Александрова За събитието За събитието
Футбол 3-4 Мариян Хараланов
Футбол 5-7 Мариян Хараланов
Баскетбол 3-4 Дияна Борисова
Визуално програмиране Scratch Соня Йорданова За събитието
Визуално програмиране Scratch 2 Соня Йорданова За събитието
Славееви Гласове Мима Събева
Математика и компютърно моделиране Марийка Трифонова За събитието За събитието
Математика и компютърно моделиране 2 Марийка Трифонова За събитието
Хороводец Валентина Иванова
FUNGLIH Мария Атанасова За събитието
Предприемачество 8-11 клас Росица Станкова
Преоткриваме Европа Анета Милева
Клуб „Патриот“ Радослав Димитров
Волейбол 8-12 Радослав Димитров
Театрално изкуство Иван Иванов
Математика 8-9 клас Кинка Дончева
Математика 10 – 12 клас Кинка Дончева
Журналист Диана Рунчева За събитието
Силата на словото Татяна Димитрова За събитието
Творчество на английски Светла Радева
Предприемачество 2 клас Стела Вълчева За събитието За събитието
Музикален театър Йорданка Донева
Слово Керанка Петкова За събитието
Малки лейди и джентълмени Лиляна Миланова За събитието
ИТ 6 клас Дарина Петрова
Математика-сериозна и забавна Галина Костадинова За събитието
Математика-сериозна и забавна – 5 клас Галина Костадинова
Приложно изкуство Виолина Райнова

Обедно меню

Закуски

Back to Top